Dziwnowscy urzędnicy informują wszystkich Mieszkańców o fakcie zatwierdzenia nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków. Zgodnie z nowymi przepisami, taryfy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” na okres trzech lat. Będą one obowiązywać od 1 lipca.