Zgodnie z nową taryfą, zatwierdzoną przez Wody Polskie, od dnia 7 lipca 2021 roku, na terenie Gminy Dziwnów obowiązują nowe stawki za wodę i ścieki. Szczegóły znajdują się poniżej. Szczegółowa informacja o taryfach (wraz z uzasadnieniem) znajduje się do wglądu w linku: NOWE STAWKI ZA WODĘ I ŚCIEKI – GMINA DZIWNÓW