Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi Wojewoda Zachodniopomorski może wprowadzić zakaz zbliżania się osób nieupoważnionych do terenu gazoportu w celu przeciwdziałania zagrożeniom, zwłaszcza terrorystycznym.

Aby zapobiec lub ograniczyć poważne niebezpieczeństwo, w tym ataki terrorystyczne, wojewoda może, na wniosek lub po konsultacji z lokalnymi władzami Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wprowadzić czasowy zakaz przebywania w odległości do 200 m od granicy nieruchomości terminalu regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Osoby stale zamieszkujące, pracujące lub uczące się na tym obszarze są wyłączone z tego zakazu. Osoby przebywające na terenie objętym zakazem muszą posiadać dokument potwierdzający ich tożsamość. Dodatkowo, weszło w życie Rozporządzenie określające wzory tablic informujących o zakazie przebywania w pobliżu terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.