Zakończyły się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej dla części działek w miejscowości Wrzosowo. Na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Dziwnowie prace wykonywała firma Artex z Koszalina. Wartość całości prac wynosiła 259 tys. złotych.

Istotne jest to, że inwestycja została dofinansowana z środków zewnętrznych. Dzięki umowie zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie a ZWIK Dziwnów wysokość dofinansowania z środków PROW wynosi aż 100 % kosztów kwalifikowalnych. Po stronie ZWIK pozostaje jedynie pokrycie kosztów podatku VAT.

Wykonany nowy odcinek kanalizacji między Dziwnówkiem a Wrzosowem pozwoli podłączyć do sieci miejskiej gminy Dziwnów wszystkie działki położone we Wrzosowie przy ul. Wakacyjnej. Dlaczego gmina Dziwnów podłącza do swojej sieci działki w gminie Kamień Pomorski? Działki przy ulicy Wakacyjnej były własnością gminy Dziwnów. Sprzedając działki prywatnym osobom gmina zobowiązała się do ich uzbrojenia. Wcześniej ZWIK wybudował na tym terenie sieć wodociągowa oraz kanalizację grawitacyjną.

W ramach obecnie zrealizowanej inwestycji sieć grawitacyjna z ul. Wakacyjnej została połączona z siecią w Dziwnówku a za jej pośrednictwem z oczyszczalnią ścieków w Międzywodziu. Zadanie to jest wykonaniem zobowiązania podjętego przy sprzedaży działek we Wrzosowie. Nie jest to jedyne zadanie realizowane obecnie przez ZWIK. I nie jedyne z dofinansowaniem.

Trwają prace przy budowie sieci wodociągowej od ujęć wody do Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie. Jest to zadanie o znacznie większej wartości. Wymiana starych odcinków sieci, położenie ich w terenach publicznych i „wyjście” z terenów prywatnych ma zapewnić stałą i bezusterkową dostawę wody do miejscowości gminy Dziwnów.
Obecnie istniejąca tam sieć wodociągowa jest już wyeksploatowana i szczególnie w okresie sezonu letniego gdy wzrasta pobór wody i ciśnienie w sieci często ulegała awariom. Wymiana starych wyeksploatowanych odcinków powinna zwiększyć komfort korzystania z wody i bezpieczeństwo dostaw dla mieszkańców gm Dziwnów.
Zarówno pierwsze jak i drugie zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

źródło:
ZWiK Dziwnów