Zespół badaczy kierowany przez Marka Krydę ustalił najbardziej prawdopodobne miejsce pochówku legendarnego duńskiego króla Haralda Sinozębego. Jego grobowiec na wyspie Wolin ma mieć trzy metry wysokości i 33 średnicy. To właśnie od przydomka pochodzi nazwa technologii Bluetooth.

Analiza zdjęć satelitarnych pozwoliła zespołowi Marka Krydy odkryć duży kopiec pogrzebowy, w którym może znajdować się grób duńskiego króla Haralda. Kurhan ma ok. trzech metry wysokości i 33 metry średnicy. Nie był on do tej pory widoczny, ponieważ wzniesiono na nim kościół. Jednak wczesnośredniowieczne znaleziska odkryte w jego krypcie przywiodły naukowcom myśl, że gdzieś w pobliżu powinien znajdować się grób Haralda Sinozębego.

– Dalsze badania archeologiczne w Wiejkowie rozstrzygną, na jakiej głębokości we wnętrzu kopca znajduje się tutejszy grobowiec, a także, kiedy wybudowano pierwszy (zapewne drewniany) kościół (czy też kaplicę) na jego szczycie – tłumaczy Marek Kryda. – Gdyby Sinozęby chciał mieć chrześcijański pochówek, wówczas z pewnością pochowano by go na honorowym miejscu wewnątrz budynku kościoła – dodaje.