Spotkanie z dziko żyjącymi końmi Przewalskiego, obserwacja różnorodnych gatunków ptaków żyjących w Parku Narodowym Puszty Węgierskiej oraz poznanie codziennego życia węgierskich Czikosów. To tylko część atrakcji, jakie czekały na laureatów konkursu „Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę” podczas lipcowej wizyty na Węgrzech. Teraz uczniowie przygotowują się do spotkania z węgierskimi uczestnikami projektu, którzy odwiedzą Woliński Park Narodowy w sierpniu. 

W lipcu uczniowie ze szkół podstawowych z Golczewa, Kołczewa i Wrzosowa spędzili niezapomniany tydzień w Parku Narodowym Puszty Węgierskiej. 7-dniowy pobyt studyjno-edukacyjny to nagroda dla trzech zespołów laureatów konkursu „Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę”, zainicjowanego we wrześniu 2018 roku przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Woliński Park Narodowy i Park Narodowy Puszty Węgierskiej w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego: „Ochrona Przyrody Bez Granic – Kluby Przyjaciół Parków Narodowych”.

Jedną z głównych atrakcji pobytu były zajęcia przyrodnicze realizowane w Parku Narodowym Puszty Węgierskiej. Wzięli w nich udział uczniowie wraz z nauczycielami z Polski oraz laureaci konkursu z Węgier. 

Młodzież miała okazję obserwować zwierzęta charakterystyczne dla tego rejonu – dziko żyjące konie Przewalskiego oraz bydło różnych ras, w także to, które przypomina wymarłego już tura. Ciekawość uczniów wzbudziły także informacje o wędrówkach żurawi. Ptaki te łączą okolice Wolińskiego Parku Narodowego – miejsca ich gniazdowania z Parkiem Węgierskim, gdzie odpoczywają podczas wędrówki na południe. Młodzież wzięła również udział w obrączkowaniu małych ptaków żyjących w trzcinach, a podczas rejsu po rzece i jeziorze Cisa (Tisza-tó), obserwowała różne gatunki czapli, bocianów, zimorodków czy kormoranów. 

Kolejnym punktem pobytu na Węgrzech było spotkanie z węgierskimi Czikosami i zapoznanie się z ich codziennym życiem. Uczniowie podziwiali ich niezwykłe umiejętności jazdy konnej, w tym m.in. popisowy numer Czikosów z Hortobágy, zwany pusztańską piątką (puszta ötös), podczas której mężczyzna powozi zaprzęgiem trójki koni, stojąc na grzbietach dwóch innych rumaków. 

Podczas wyjazdu nie zbrakło okazji do nawiązania nowych przyjaźni pomiędzy uczniami z Polski i Węgier. Już wkrótce młodzież spotka się ponownie – tym razem w Wolińskim Parku Narodowym, gdzie realizowana będzie druga część pobytu studyjno-edukacyjnego. 

Justyna Klepacz
Biuro Prasowe Fundacji EFRWP