Odwiedziny u rodzin, a nawet wycieczka rowerowa po pograniczu i zakupy – to dla części Polaków bez formalności i obostrzeń znów stało się możliwe w kwestii wjazdu do Niemiec.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem niemieckiego ministerstwa zdrowia, przy wjeździe do Niemiec nadal obowiązują główne zasady: trzeba zgłosić swój przyjazd (na stronie einreiseanmeldung.de), poddać się 10-dniowej kwarantannie oraz zrobić test na koronawirusa do 48 godzin po przyjeździe.

Z tych zasad zwalniane są osoby w pełni zaszczepione (po upływie 14 dni szczepionkami dopuszczonymi na terenie UE) i ozdrowieńcy (a także dzieci do 6. roku życia). Co więcej, z obowiązku rejestracji i testu zwolnione są także osoby wjeżdżające do Niemiec w ramach tzw. małego ruchu granicznego, czyli do 24 godzin. To szczególnie istotne dla mieszkańców regionów przygranicznych. Już teraz możliwe stają się zatem ponownie krótkie wyjazdy na zakupy do Niemiec czy na wycieczkę rowerową.

Z obowiązku zgłoszenia wjazdu do Niemiec i wykonania testu zwolnione są także m.in.:

– osoby, które podróżują przez Niemcy w tranzycie (bez zbędnych postojów oraz noclegu)

– osoby, które przed wjazdem do Niemiec jedynie przejeżdżały przez obszar ryzyka (bez zbędnych postojów oraz noclegu);

– osoby odwiedzające najbliższą rodzinę (pierwszego stopnia), partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą przy pobycie w Niemczech do 72 godzin;

– osoby przewożące zawodowo ludzi, towary lub dobra (tj. pracowników firm transportowych oraz kierowców, maszynistów, marynarzy, pilotów itp.);

– osoby co najmniej raz w tygodniu przekraczające granicę między miejscem wykonywania pracy a zamieszkania (pracownicy transgraniczni). Zwolnienie dotyczy też studentów i uczniów oraz ich opiekunów podróżujących między szkołą/uczelnią a miejscem zamieszkania. Należy posiadać zaświadczenie od pracodawcy/dyrekcji szkoły.

Wjeżdżając do Niemiec na dłużej niż 72 godziny, nadal trzeba rejestrować swój pobyt i przedstawić negatywny wynik testu.

O nowych zasadach podróżowania do Niemiec pisze m.in. serwis Deutsche Welle. Szczegółowe zasady można też znaleźć na publicznej aplikacji mObywatel w zakładce Polak za granicą.

Gdy wracamy do Polski z krajów UE, powinniśmy mieć ze sobą aktualny negatywny wynik testu na koronawirusa. Jego brak może oznaczać skierowanie na kwarantannę. Z obowiązku przedstawienia testu (i ryzyka wysłania na kwarantannę) zwolnione są osoby w pełni zaszczepione oraz ozdrowieńcy (plus kilka innych przypadków, np. pracownicy transgraniczni). Czyli nawet wracając z krótkiej wycieczki rowerowej czy zakupów, tylko te osoby mogą spokojnie, bez dodatkowych formalności wjechać do Polski.