– Nie musimy się zgadzać ze wszystkim, ale szanujmy się. – przekonuje ks. Leszek Tokarzewski. Kapłan za pośrednictwem portalu kamienskie.info, po raz kolejny przekazuje wszystkim „Słowo na Niedzielę”.

Dziś przypomina mi się postawa Samarytan, którzy odnoszą się do Jezusa z uprzedzeniem. Nie przyjęli Go, „ponieważ zmierzał do Jerozolimy”. W ich sercach były uprzedzenia, stereotypy, nienawiść i strach przed nieznanym, które sprawiły, że odrzucają Jezusa.

Dziś poświęćmy chwilę aby zastanowić się : „Czy są w moim sercu uprzedzenia, którymi kieruję się w stosunku do innych?” Nie możemy dobrze naśladować Jezusa, jeśli świadomie odrzucam choćby jednego, jednego człowieka! Wiec otrząśnij się z tego, pozbądź się tego!
Bo trudno jest bratać się z Jezusem mając diabla na plecach. Więc pozbądź się go! Nie ma czegoś takiego jak miłość połowiczna, miłość wybiórcza zawsze uderza i krzywdzi Jezusa. To właśnie odrzucanie choćby „jednego z najmniejszych” jest odrzucaniem Jezusa.

„Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz!” Jezus podchodzi z „dystansem” do wielkich deklaracji. Przestrzega nas, że za słowami muszą iść konkretne czyny. I tak przypominają mi się najważniejsze decyzje w moim życiu, decyzję związane z Jezusem. Chrzest, śluby zakonne, święcenia kapłańskie, decyzja wejścia do wspólnoty apostolskiej w parafii…

I tu stawiam kolejne pytanie : „Czy moje deklaracje wobec Jezusa są wypełnione życiem czy pozostają puste?” Spoglądając na Jezusa z wdzięcznością i miłością, powiedzmy Mu dziś o wszystkich naszych wiernościach i niewiernościach w kroczeniu za Nim. Kochając Jezusa, kochamy miłością bezwarunkową. Nie dajmy się kompromisom i pokusom, uprzedzeniom. Dajmy za to szanse innym, tym których nie znamy.

Prośmy Ducha Świętego o odwagę i światło w dogłębnym rozpoznaniu i odrzuceniu wszelkich myśli i zamiarów, za którymi kryje się połowiczność. Poprośmy Jezusa o serce, które będzie zdecydowane w pójściu za Nim. Serce otwarte na świat i każdego człowieka. Nie musimy się zgadzać ze wszystkim, ale szanujmy się!