Do 15 września pełnomocnicy komitetów wyborczych mają obowiązek zgłosić kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Kto może ubiegać się o pracę w komisji, jakie będą jego obowiązki i ile można na tym zarobić?

Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin na zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 15 września 2023 r. Obwodowe komisje wyborcze powołane zostaną do dnia 25 września 2023 roku. Kto może zostać członkiem takiej komisji?

Kandydatem na członka komisji wyborczej może być obywatel Polski, który najpóźniej w dniu wyborów ukończy 18 rok życia – wyjaśnia zastępca wójta gminy Izabelin, Michał Postek. Taka osoba nie może być też pozbawiona praw wyborczych i być ubezwłasnowolniona – dodaje urzędnik.

By zgłosić swoją kandydaturę na członka komisji należy skontaktować się z wybranym przez siebie komitetem wyborczym. Można także samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu. Wtedy, w przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji przez komisarza wyborczego, taka kandydatura może zostać wykorzystana.

Warto jednak podkreślić, że jeżeli sami zgłosimy się do urzędu to będziemy tzw. uzupełniającym składem, bo to komitety wyborcze mają pierwszeństwo w obsadzaniu członków komisji – zaznacza Michał Postek.

Idąc do urzędu, by zgłosić swoją kandydaturę, musimy mieć ze sobą jedynie dowód osobisty. Co istotne, musimy to zrobić osobiście, w tym przypadku nie ma możliwości złożenia wniosku przez internet.

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należeć będzie: przeprowadzenie głosowania w obwodzie, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości, przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Wyższe wynagrodzenie dla członków komisji

W tych wyborach zarówno członkowie komisji, jak i jej przewodniczący oraz zastępca mogą liczyć na o wiele większe wynagrodzenie za pracę. Za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych przewodniczący komisji otrzymają 800 zł, zastępcy przewodniczącego 700 zł, a członkowie komisji 600 złotych. W poprzednich wyborach było to odpowiednio: 500 zł, 400 zł i 350 zł.

Pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego upoważniona ma prawo wyznaczyć po jednym mężu zaufania do komisji wyborczych.

Mąż zaufania ma prawo: być obecny podczas wszystkich czynności komisji, do której został wyznaczony, być obecnym w lokalu wyborczym w czasie przygotowania do głosowania, w trakcie głosowania, ustalania jego wyników i sporządzania protokołu. Ma także prawo wnosić do protokołu uwagi, z wymienieniem konkretnych zarzutów oraz być obecnym przy przewożeniu i przekazywaniu protokołu do właściwej komisji wyborczej wyższego stopnia.

Za pracę męża zaufania można otrzymać 240 zł diety, ale dopiero po wyborach, po złożeniu wniosku o wynagrodzenie u urzędnika wyborczego w gminie. Obwodowe komisje wyborcze powołane zostaną do dnia 25 września 2023 roku.