W Międzyzdrojskiej Alei Gwiazd, podobnie jak w całej Polsce odbyło się Narodowe Czytanie fragmentów powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. 

Obsada:
Narrator – Izabela Suchłabowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach
Justyna Orzelska – Aneta Nogala – nauczyciel SP 1 w Międzyzdrojach
Justyna Orzelska – Andżelika Gałecka – Dyrektor Biblioteki w Międzyzdrojach
Marta Korczyńska – Beata Hołyńska – Wicedyrektor SP 1 w Międzyzdrojach
Emilia Korczyńska – Joanna Sawka – nauczyciel SP 1 w Międzyzdrojach
Maria Kirłowa – Anna Bednarczyk-Szczuraszek – nauczyciel SP 1 w Międzyzdrojach
Teresa Plińska – Władysława Mayo – nauczyciel SP 1 w Międzyzdrojach
Jan Bohatyrowicz – Mateusz Bobek – Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzdroje
Zygmunt Korczyński – Artur Duszyński – Dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury
Benedykt Korczyński – Władysław Sawka – Prezes Spółki Zielone Międzyzdroje
Teofil Różyc, słowo wstępu, zakończenie – Mariusz Samołyk Radny Międzyzdrojów
Bolesław Kirło – Grzegorz Zaworski

Dziękujemy Beacie Klawie za wykonanie przepięknych wianków oraz KGW „Wiklina” w Wapnicy za wypożyczenie strojów, Tomaszowi Wilkowskiemu za wsparcie techniczne oraz Jackowi Schabowskiemu, Jadwidze Bober, Katarzynie Wojciechowskiej za przygotowanie fotorelacji z wydarzenia.

W tym roku Prezydent RP Andrzej Duda w skierowanym przesłaniu promującym współtworzenie Narodowego Czytania „Nad Niemnem” napisał m.in.: „To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. (…) Spotkajmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami, wysłuchajmy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek „przy polskim stole”. Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnijmy wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci i którego znaczenie jest istotne także dla innych narodów naszego regionu. Chciałbym, aby tegoroczna lektura pogłębiła też namysł nad tym, w jaki sposób współcześnie odczytujemy naszą historię i jak o niej pamiętamy. I żeby, zwłaszcza dzisiaj, w obliczu agresywnego rosyjskiego imperializmu, odwołując się do powstańczego czynu, powieść Orzeszkowej jeszcze bardziej umocniła przekonanie o podstawowym prawie każdego narodu do własnej wolności i suwerenności”.