Choć wyglądają zupełnie niepozornie, to niosą za sobą olbrzymią historie. Członkowie Stowarzyszenia im. Św. Korduli niedaleko miejscowości Śniatowo (gm. Kamień Pomorski) natrafili na prawdziwy skarb! Chodzi o fragmenty siekańców, srebrnych arabskich dirhamów datowanych na X wiek!

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej udostępniło nagranie, na którym można zauważyć, że z ziemi jeden z badaczy wyciąga coś srebrnego. Jak wyjaśnia Grzegorz Kurka, był to fragmenty srebrnych arabskich dirhamów datowane na X wiek.

W 1868 roku światowej sławy niemiecki patolog, pionier antropologii naukowej, etnologii i badań prehistorycznych Rudolf Virchow (1821-1902) prowadził badania archeologiczne w pobliżu miejsca odkrycia dirhamów, dokładnie na terenie wczesnośredniowiecznego grodziska (niem. Wallberg). Rudolf Virchow był współzałożycielem m.in. Berlińskiego Towarzystwa Antropologicznego.