Narodowa Kapela Bandurzystów Ukrainy będzie koncertować w Kamieniu Pomorski. Ukraińscy artyści wystąpią przed kamieńską publicznością w najbliższy piątek o godzinie 19 w kamieńskiej katedrze. Wstęp bezpłatny, jednak po koncercie zbierane będą środki dla broniących Ukrainy żołnierzy.

Bandura to ukraiński instrument ludowy, pierwowzorem którego była kobza ukraińska. Kobziarze niegdyś byli nosicielami wiedzy historycznej wśród ludu ukraińskiego. Chodzili od wsi do wsi śpiewając dumy o zwycięskich bitwach, o wyprawach kozackich, a także zwykłe pieśni ludowe i melodie taneczne. Lata 30. XX wieku i okres stalinizmu przyniosły prześladowania wędrujących bardów ukraińskich, areszty i kary śmierci. Kobza /bandura stała się symbolem narodowym Ukraińców, instrumentem, który zyskał miano „broni muzycznej”.

Początki Narodowej Kapeli Bandurzystów sięgają 1918 roku, kiedy to Wasyl Jemeć założył kapelę w Kijowie. W 1925 powstała Kapela w Połtawie (Wołodymyr Kabaczok), aby w 1935 połączyć się w jeden zespół. Podczas II wojny świawoej Kapela pod kierownictwem Hryhorija Kytastego emigruje do USA, gdzie do dzisiaj działa jako Ukraińska Kapela Bandurzystów USA im. Tarasa Szewczenki z siedzibą w Detroit. W Ukrainie powojennej (radzieckiej) Kapela Bandurzystów wznowiła pracę w 1946 roku pod kierownictwem Oleksandra Minkiwskiego.

Od 2009 zespołem kieruje Jurij Kuracz. Narodowa Kapela Bandurzystów Ukrainy – to zespół ponad 50. zawodowych bandurzystów, będących równocześnie chórzystami i solistami. Repertuar składa się z pieśni patriotycznych, ludowych, także kompozycji współczesnych.