Opracowanie „Prognozy ludności dla gmin na lata 2023 – 2040” pokazuje jak każdego roku będzie zmieniała się liczba ludności w poszczególnych gminach. Według prognoz GUS, w nadchodzących latach najmniejszy ubytek ludności ma zanotować Gmina Kamień Pomorski. 

W opracowaniu za punkt startowy obliczeń przyjęto stan oraz strukturę ludności według płci i roczników wieku w poszczególnych gminach w dniu 31 grudnia 2022 r. Ostatnim rokiem prognozy ludności gmin jest rok 2040.

Jak wskazano w raporcie, scenariusz główny stanowią średnie warianty założeń dla dzietności, migracji oraz trwania życia. Współczynniki płodności oraz prawdopodobieństwo zgonu według wieku i płci dla gmin przyjęto takie same jak na poziomie powiatu, w których dana gmina się znajduje. Do prognozy przyjęto uśrednione odsetki migracji do danych gmin z lat 2017 – 2021.

– „Prognozę dla gmin obliczono w oparciu o ludność według definicji krajowej, a także o dane dotyczące ruchu naturalnego i wędrówkowego (dane administracyjne). W prognozie uwzględniono wyłącznie migracje na pobyt stały” – wyjaśnił GUS.

Jak ma prezentować się sytuacja demograficzna dla poszczególnych gmin?

Gmina Dziwnów

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
3 596 3 524 3 448 3 368 3 283 3 234 3 204 3 151 3 088

W 2040 roku liczba ludności ma wynieść 2281 osób.

Gmina Golczewo 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
5 546 5 459 5 379 5 290 5 201 5 130 5 067 4 991 4 897

W 2040 roku liczba ludności ma wynieść 4087 osób.

Gmina Kamień Pomorski

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
13 595 13 603 13 612 13 605 13 614 13 659 13 726 13 752 13 755

W 2040 roku liczba ludności ma wynieść 13 394 osoby.

Gmina Międzyzdroje

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
6 067 6 025 6 005 5 983 5 967 5 999 6 038 6 026 6 009

W 2040 roku liczba ludności ma wynieść 5545 osób.

Gmina Świerzno

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
3 977 3 938 3 897 3 858 3 825 3 805 3 775 3 743 3 707

W 2040 roku liczba ludności ma wynieść 3412 osób.

Gmina Wolin

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
11 668 11 645 11 594 11 573 11 530 11 531 11 558 11 552 11 521

W 2040 roku liczba ludności ma wynieść 10 956 osób.

fot. Daniel Kowaliński