Podpisano umowę z firmą Aarsleff Sp. z o.o. na przebudowę nabrzeża postojowego wraz z wyciągiem łodziowym w porcie Lubin (gm. Międzyzdroje). Inwestycja pochłonie ponad 4 mln złotych.

Umowa obejmuje sporządzenie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonaniem całości prac budowlanych. Za kwotę 4.164.780 zł brutto wykonana zostanie przebudowa nabrzeża o długości ok. 119 m wraz z wyciągiem łodziowym o szerokości 7 m i nachyleniu dna 10,5 % przy długości 14 m.

źródło:
Urząd Morski