„Profilaktyka zachowań ryzykownych” to nazwa pierwszych z cyklu warsztatów poświęconych problemom uzależnienia od alkoholu lub narkotyków / dopalaczy. Odbiorcami jest młodzież w wieku 15-19 oraz osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej. W szczególności osoby z domów z problemem alkoholowym/ rodzin dysfunkcyjnych eksperymentujących z używkami lub będący użytkownikami (używanie szkodliwe) alkoholu i/lub narkotyków.

Warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem interaktywnych metod pracy wykorzystując model nauki poprzez doświadczenie i działanie. Przykładowa tematyka warsztatu.

  • Powody sięgania po substancje psychoaktywne
  • Fizyczne i psychiczne skutki uzależnień i nałogów
  • Znalezienie alternatywnych zachowań wobec zażywania substancji psychoaktywnych
  • Wzmacnianie czynników chroniących przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.

Program warsztatów:

Planowane zajęcia: łącznie odbędą się 4 spotkania dla każdej grupy.

– grupa młodzieży – 19 maja 2021 r. godz.12-15,

– dorośli – 26 maja 2021 r. godz. 16.00-19

Hasła spotkania:

Fakty i mity o alkoholu

Prowadzę bez alkoholu

Prawda czy fałsz: o narkotykach

Pierwsze zajęcia odbędą się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Clickmeeting kolejne w miarę rozwoju sytuacji związanej ze stanem epidemii SARS-CoV 2 już w formie stacjonarnej. Łącznie planowanych jest przeprowadzenie 4 warsztatów do 30 czerwca 2021 r. Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Uzależnij się od sportu” dlatego każdy uczestnik warsztatów będzie miał możliwość bezpłatnego korzystania ze sprzętu fitness (nowoczesne rowery stacjonarne, rowery powietrzne,orbitreki, bieżnia) na naszej sali – także po zakończeniu warsztatów. Chęć udziału prosimy zgłaszać poprzez naszego Facebooka lub pod nr tel.91 382 42 27, mail, biuro@mosir-kamien.pl

Do pobrania:

Nabór na zajęcia dorośli

Nabór na zajęcia młodzież