18 LUTEGO 2019 | PONIEDZIAŁEK
Muzeum nieczynne

19 LUTEGO 2019 | WTOREK
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00

17.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | wstęp wolny
„Ut pictura ita visio – europejskie kolonie artystyczne w XIX i XX wieku” | Wykład dra Dariusza Kacprzaka (MNS) | SSL** #1

20 LUTEGO 2019 | ŚRODA

17.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | wstęp wolny
Akademia Historii Sztuki | „Impresjonizm, neoimpresjonizm, postimpresjonizm” | Wykład Agaty Kamińskiej #2

17.00 | Muzeum Historii Szczecina MNS | wstęp wolny
Środy z historią Szczecina | „Biały fajans – Stettiner Ware – marka dawnego Szczecina” | Wykład Iwony Karwowskiej (MNS) #3

21 LUTEGO 2019 | CZWARTEK

17.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | wstęp wolny
Akademia Antyczna | „Wierne żony i porzucone kochanki, czyli owidiuszowe Heroidy” | Wykład dr hab. Moniki Miazek-Męczyńska (UAM) #4

23 LUTEGO 2019 | SOBOTA
10.00 
| Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | bilety: 10 zł + zapisy*
Akademia Malucha | „Podróż przez kontynenty: Afryka. Na przekór zimie, w poszukiwaniu słońca – niezapomniana podróż do wioski małego Kodżia”
Warsztaty dla dzieci w wieku 5–6 lat | Prowadzenie: Dorota Baumgarten-Szczyrska (MNS) #5
12.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | bilety: 10 zł
Rysujemy w muzeum | Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży | Prowadzenie: Maryla Raban #6

15.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | wstęp wolny
„W poszukiwaniu szczęścia” | Koncert w ramach Zachodniopomorskiego Forum Artystycznego  |   SSL* #7
18.00 | Muzeum Historii Szczecina MNS | bilety: 20/10 zł
Muzyka w dawnym Szczecinie | Koncert karnawałowy „Canzonette d’amore” | Szczecin Vocal Project i Consortium Sedinum #8

24 LUTEGO 2019 | NIEDZIELA

10.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | bilety: 10 zł + zapisy*
„Doniczka z kwiatami” | Warsztaty twórcze dla dzieci w wieku 6–10 lat | Prowadzenie: Anna Mrozińska | SSL* #9

Zapisy* – Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie
SSL** – Program edukacyjny towarzyszący wystawie „Sztuka szczęśliwych ludzi…”

#1
WYKŁAD DRA DARIUSZA KACPRZAKA
UT PICTURA ITA VISIO – EUROPEJSKIE KOLONIE ARTYSTYCZNE W XIX I XX WIEKU

Zapraszamy na wykład „Ut pictura ita visio – europejskie kolonie artystyczne w XIX i XX wieku”, który wygłosi dr Dariusz Kacprzak, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie do spraw naukowych. 

To kolejne wydarzenie związane z wystawą czasową „Sztuka szczęśliwych ludzi. Malarstwo na Bornholmie w XIX i XX wieku” (wystawę można oglądać do 17 marca 2019 roku). Wykład odbędzie się we wtorek, 19 lutego 2019 roku o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Muzeum Narodowego w Szczecinie przy Wałach Chrobrego. Wstęp wolny. 

John Constable zalecał kolegom po fachu: „Malarz powinien chodzić po polach z pokorą w sercu”, jednocześnie przestrzegał  jednak: „Nie jest łatwiej posiąść sztukę widzenia natury niż sztukę odczytywania egipskich hieroglifów”. Barbizon, Pont-Aven we Francji, Laren w Holandii, Skagen na Jutlandii, Dachau, Worpswede, Ahrenshoop czy Schwann w Niemczech, wreszcie również Kazimierz nad Wisłą – to tylko kilka wybranych spośród ponad osiemdziesieciu rozmaitych miejsc w Europie, leżących z dala od metropolii i wielkich centrów sztuki, w których artyści stworzyli kolonie artystyczne… Nie tylko oko i ręka artysty, ale także jego myśli i otoczenie sprawiają, że obiektywnie istniejąca wokół natura na płótnie ulega przekształceniu w subiektywnie rozumiane formy piękna. Malarskie interpretowanie natury może odbywać się w dwojaki sposób – biernie, zgodnie z zasadą „otwartego okna”, bądź aktywnie – kiedy twórca podejmuje decyzję artystyczną, dokonuje wyboru fragmentu rzeczywistości, niekiedy także jego interpretacji. W czym tkwi fenomen dziewiętnastowieczych i dwudziestowiecznych kolonii artystycznych?    

#2
AKADEMIA HISTORII SZTUKI 

Akademia Historii Sztuki to otwarte wykłady z zakresu historii sztuki, odbywające się od października do kwietnia, w każdą środę. Ze względu na przekrojowy charakter kursu polecamy go w szczególności młodzieży i osobom dorosłym, które pragną rozpocząć swoją przygodę z historią sztuki lub usystematyzować posiadane już wiadomości. Kurs obejmuje szeroki zakres tematów, od sztuki starożytnej po sztukę współczesną, uzupełniony o zajęcia związane z analizą i interpretacją dzieł sztuki. Wstęp wolny.

#3
ŚRODY Z HISTORIĄ SZCZECINA
„BIAŁY FAJANS – STETTINER WARE – MARKA DAWNEGO SZCZECINA”

Zapraszamy w środę, 20 lutego 2019 roku, o godzinie 17.00 do Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina w Ratuszu Staromiejskim przy ulicy Księcia Mściwoja II 8 na prelekcję Iwony Karwowskiej (Muzeum Narodowe w Szczecinie), zatytułowaną „Biały fajans – Stettiner Ware – marka dawnego Szczecina”. Wykład zostanie wygłoszony w ramach cyklu „Środy z historią Szczecina”. Wstęp wolny.

Towar szczeciński – Stettiner Ware – pod tą nazwą kryje się biała ceramika, która swój kolor zawdzięcza ołowiowo-cynowemu szkliwu. Szkliwo to, trudne technologicznie i drogie, występujące w wielu odcieniach bieli, szarości lub różu, zdobiło różnego typu naczynia: talerze, misy, dzbany, kufle, garnki z kabłąkowym uchem, dwojaki, czarki, donice i grapeny. 

Ornamentami dekoracyjnymi na tych naczyniach były przede wszystkim motywy florystyczne, geometryczne, rzadziej zoomorficzne oraz przedstawienia postaci ludzkich. Charakterystyczny dla Stettiner Ware był motyw architektoniczny wykonywany według jednego, silnie ugruntowanego wzoru: budowli (ratusz?) składającej się z trzech części, z których środkową, najwyższą wieńczył wiatrowskaz. Wzory wykonywano przede wszystkim w kolorach nasyconego błękitu (kobaltu), różnych odcieniach zieleni, a także żółtym i fioletowym. 

Produkcję naczyń o białym szkliwie na terenach leżących wzdłuż południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego rozpowszechniły kontakty handlowe portów w Gdańsku i Szczecinie, a także liczne w XVIII wieku na całym Pomorzu osadnictwo niderlandzkie. We Flandrii, Niderlandach i w Niemczech już w XVII wieku zapanowała moda na fajansy o rodowodzie pochodzącym z perskiego, syryjskiego,
a nawet chińskiego wzornictwa. Pomorscy garncarze naśladowali nowe dla nich zdobnictwo, które w połączeniu z tradycyjnymi, miejscowymi wzorami wytworzyło charakterystyczny lokalny typ naczyń – Stettiner Ware. 

W XVIII wieku polityka gospodarcza państwa pruskiego preferowała oparte na lokalnych surowcach wytwory rodzimego rzemiosła, w tym garncarstwa, jednocześnie czyniąc ze Szczecina główny port kraju. Dzięki temu wyroby pomorskich garncarzy zdobyły popularność w krajach bałtyckich, dotarły także do Anglii i Holandii, zyskując miano „szczecińskiego towaru”.

Największy rozkwit produkcji Stettiner Ware to okres pomiędzy drugą połową XVIII wieku i połową wieku XIX, do momentu schyłkowego dochodzi w początkach XX wieku.         

#4
AKADEMIA ANTYCZNA
WIERNE ŻONY I PORZUCONE KOCHANKI, CZYLI OWIDIUSZOWE HEROIDY

Zapraszamy na wykład dr hab. Moniki  Miazek-Męczyńskiej z Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zatytułowany „Wierne żony i porzucone kochanki, czyli Owidiuszowe Heroidy” w ramach Akademii Antycznej.

dr hab. Monika Miazek-Męczyńska – literaturoznawca, tłumaczka z języka łacińskiego. W swoich badaniach skupia się na XVI-XVIII-wiecznych tekstach łacińskich (archiwalia, starodruki) dotyczących misji jezuickich w Chinach, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości i działalności polskich jezuitów. W tym zakresie współpracuje z Makau Ricci Institute (Chiny) oraz Monumenta Serica Institute (Niemcy). Zajmuje się także twórczością poetów epoki augustowskiej oraz literaturą kobiecą wieków średnich i poezją renesansową. Od 2010 pełni wraz z dr Marleną Puk funkcję sekretarza półrocznika „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae”. W kadencji 2016-20 jest członkiem wydziałowego zespołu do spraw współpracy ze otoczeniem społecznym, gospodarczym i kulturowym.

Akademia Antyczna to program edukacyjny realizowany przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Historyków Sztuki oddział w Szczecinie oraz Polskie Towarzystwo Filologiczne  oddział terenowy w Szczecinie.

Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o kulturze antycznej, a także popularyzacja zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, w szczególności kolekcji antycznej Heinricha Dohrna. W tym roku Akademia Antyczna poświęcona będzie mitologii greckiej. Zostaną omówione mity o bogach, boginiach i herosach, wyjaśniających miejsce człowieka w świecie oraz samo funkcjonowanie świata. W ramach programu odbywają się cyklicznie wykłady wybitnych znawców z ośrodków akademickich w Polsce. Akademia Antyczna to także konkursy interdyscyplinarne oraz warsztaty adresowane do dzieci i młodzieży. Ich celem jest rozwijanie zainteresowań i zdobywanie dodatkowej wiedzy humanistycznej przez uczniów. 

Wykład odbędzie się w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3. Wstęp wolny

#5
AKADEMIA MALUCHA
„PODRÓŻ PRZEZ KONTYNENTY: AFRYKA. NA PRZEKÓR ZIMIE, W POSZUKIWANIU SŁOŃCA – NIEZAPOMNIANA PODRÓŻ DO WIOSKI MAŁEGO KODŻIA”

Akademia Malucha to cykl sobotnich spotkań opracowanych z myślą o dzieciach w wieku 5–6 lat. Każde spotkanie trwa około dwóch godzin i obejmuje dwie części: pierwszą realizowaną na salach wystawowych z wykorzystaniem wybranych eksponatów i drugą, na którą składają się zajęcia plastyczne związane z tematem spotkania. W ramach warsztatów muzealnych najmłodsi słuchacze Akademii odbędą podróż w czasie i przestrzeni.

Poznają polskie tradycje i zwyczaje dotyczące Wielkanocy, świąt Bożego Narodzenia, katarzynek i andrzejek oraz kulturę innych narodów. W trakcie zajęć dzieci będą miały niepowtarzalną okazję zobaczyć, dotknąć, a nawet przymierzyć przedmioty prezentowane na wystawach lub przechowywane w muzealnych magazynach. Każdy słuchacz Akademii Malucha otrzyma specjalną książeczkę, w której zbierać będzie znaczki z poszczególnych zajęć. Na zakończenie cyklu spotkań wytrwali uczestnicy otrzymają Dyplomy Słuchacza Akademii. Zajęcia odbywają się w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3. 

Prowadząca: Dorota Baumgarten-Szczyrska
tel. (+48) 91 43 15 270
d.baumgarten@muzeum.szczecin.pl

Wstęp: 10 zł
Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy.
Oferta nie dotyczy grup zorganizowanych

#6
RYSUJEMY W MUZEUM

Rysujemy w muzeum to zajęcia cykliczne, adresowane do osób w różnym wieku, prowadzone
w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Ich głównym celem jest umożliwienie dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym bezpośredniego kontaktu ze sztuką, a także świadomego udziału w procesie twórczym. Warsztaty są również szansą na poznanie sylwetek najwybitniejszych artystów, których dzieła znajdują się w Muzeum Narodowym w Szczecinie. 

Uczestnicy zajęć – w zależności od indywidualnych potrzeb oraz możliwości wiekowych – będą przygotowywani do stania się odbiorcą i twórcą dziedzictwa kulturowego. Zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie technik malarskich oraz rysunkowych. Poznają takie pojęcia, jak: płaszczyzna, obraz na płaszczyźnie, martwa natura, kompozycja, perspektywa, kolor, tworzenie kolorów, światło, światłocień, walor, faktura. Nauczą się także podstaw analizowania dzieła sztuki ze względu na jego cechy formalne. 

Ponadto formuła zajęć umożliwi uczestnictwo w konkursach literackich i plastycznych organizowanych przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Prowadząca: Maryla Raban
Wstęp: 10 zł
Nie obowiązują wcześniejsze zapisy

#7
„W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA”
KONCERT W RAMACH ZACHODNIOPOMORSKIEGO FORUM ARTYSTYCZNEGO

Zapraszamy na wyjątkowy koncert nawiązujący do prezentowanej w Muzeum Narodowym w Szczecinie wystawy „Sztuka szczęśliwych ludzi. Malarstwo na Bornholmie XIX i XX wieku”. Koncert jest podsumowaniem warsztatów La Musica Da Camera w ramach Zachodniopomorskiego Forum Artystycznego 2019. Wykonawczyniami będą dr Małgorzata Wieland (sopran) oraz dr Katarzyna Kluczewska (fortepian). 

Artystki urzeczywistnią różne sposoby pojmowania szczęścia. Specjalnie dla Państwa zaprezentują repertuar o zróżnicowanym nastroju. Szczęście głoszone na odmienne sposoby tworzy atmosferę mistycznej refleksji. O radości mówi się od zawsze, jednak kontrastujące ze sobą interpretacje kreują tą ciekawość odczuwania emocji szczęścia. Podczas koncertu usłyszą Państwo m.in. utwory:
F. Durante, Ch. W. Gluck, J. P. E. Martini, E. Grieg, S. Rachmaninow, A. Dvorak, St. Moniuszko,
F. Chopin, R. Schumann, I. J. Paderewski, J. Maklakiewicz, St. Niewiadomski.

Koncert odbędzie się w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3.
Wstęp wolny

#8
CANZONETTE D’AMORE
KONCERT KARNAWAŁOWY W RAMACH CYKLU „MUZYKA W DAWNYM SZCZECINIE”

Fundacja Akademia Muzyki Dawnej w Szczecinie oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie zapraszają na pierwsze wydarzenie artystyczne w nowym 2019 roku: Canzonette d’amore – koncert karnawałowy w ramach cyklu „Muzyka w dawnym Szczecinie”. Na program koncertu złożą się wyjątkowe muzyczne arcydzieła z Wenecji: komedia madrygałowa La Barca da Venezia per Padova (Łodzią z Wenecji do Padwy 1605) Adriano Banchieriego oraz Scherzi Musicali (Muzyczne żarty 1607), Claudio Monteverdiego.

W rolę karnawałowych bohaterów wcielą się śpiewacy zespołu Szczecin Vocal Project: Anna Guz-Rosa, Kinga Macutkiewicz-Kluzek – soprany, Urszula Piter-Zawadka, Krzysztofa Romanowska – alty, Paweł Andrzejewski, Marcin Kosior – tenory, Adam Kuliś, Zdzisław Zawadka – basy, Paweł Osuchowski – kierownictwo artystyczne.

Dopełnieniem wieczoru będą dzieła instrumentalne mistrzów włoskich XVII wieku w wykonaniu zespołuConsortium Sedinum w następującym składzie: 

Mikołaj Zgółka – skrzypce barokowe, Olga Musiał-Kurzawska – renesansowe flety poprzeczne, Piotr Młynarczyk – viola da gamba, Urszula Stawicka – klawesyn, kierownictwo artystyczne zespołu. Koncert odbędzie się w Muzeum Historii Szczecina, Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Księcia Mściwoja II.

Bilety w promocyjnej cenie 20 zł i 10 zł dostępne w przedsprzedaży od 1 lutego 2019 w Republice Rozmaitości Fanaberia przy deptaku Bogusława X oraz na stronie internetowej www.famd.pl

Bilety w dniu koncertu w cenie 25 zł i 15 zł będą do nabycia w kasie Muzeum Historii Szczecina,
ul. Księcia Mściwoja II 8. Maski karnawałowe mile widziane

#9
DONICZKA Z KWIATAMI
WARSZTATY RODZINNE Z TWORZENIA NIEZWYKŁYCH KARTEK Z PAPIERU

Zapraszamy dzieci w wieku 6-8 lat wraz z opiekunami na  warsztaty tworzenia niezwykłych kartek z papieru z Anną Mrozińską (Moja papierowa kraina)!

Jeśli lubisz pracę z papierem i chcesz nauczyć się robić nietypowe kartki to przyjdź koniecznie na warsztaty. Podczas spotkania stworzymy kartkę-doniczkę  i ozdobimy ją własnoręcznie wykonanymi kwiatami. Dowiemy się także jak zrobić ją estetycznie, niepowtarzalnie i z użyciem różnych technik i narzędzi.

Warsztaty odbywają się w ramach programu towarzyszącego wystawie „Sztuka szczęśliwych ludzi. Malarstwo na Bornholmie w XIX i XX wieku”

Prowadząca: Anna Mrozinska
Opłata: 10 zł/os
Obowiązują wcześniejsze zapisy: d.obalek@muzeum.szczecin.pl