kamienskie.info: Jakie wyzwania stawiacie sobie Państwo w nadchodzącym czasie?

Grzegorz Kurka: W czerwcu 2019 roku mija 10 lat od momentu powstania Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Przez ten cały okres wydarzyło się wiele. Ciężko w tym momencie powiedzieć, co było najistotniejsze. Oprócz wystaw organizowanych przez MHZK, braliśmy udział w szeregu innych inicjatyw związanych z ochroną dziedzictwa historycznego regionu.

Na 10 – lecie planujemy wystawę poświęconą najważniejszym odkryciom archeologicznym, na które natrafiliśmy na terenie miasta. Mam tu na myśli m.in. odkrycie rękojeści noża wikingów, które przez słynne czasopismo National Geographic zostało uznane za arcydzieło sztuki wikińskiej. Chcemy także przedstawić końcowe wynik badań, tzw. wampira z Kamienia, który okazał się czarownicą. Mam nadzieję, że dzięki współpracy z Zakładem Genetyki Sądowej w Szczecinie uda nam się pokazać portret przeżyciowy zmarłej.

Co tzn. portret przeżyciowy?

Grzegorz Kurka: Mam tu na myśli odtworzenie rysów twarzy zmarłej kobiety posądzonej o czary. Być może ostatniej w europie czarownicy.

Gmina Kamień Pomorski uzyskała ponad 2 mln dofinansowania, czy może Pan przybliżyć na co zostaną przeznaczone te środki? 

Grzegorz Kurka: Wszystko zaczęło się w 2015 roku, wtedy to zrodziła się idea stworzenia w naszym Muzeum stałej wystawy poświęconej Ewaldowi von Kleistowi, wynalazcy prototypu kondensatora elektrycznego. Dzięki współpracy z firmą Arvena udało nam się wykonać projekt multimedialnej wystawy w MHZK. Niestety, komplikacje związane z uzyskaniem dofinansowania i brakiem zainteresowania strony niemieckiej, która miała być współpartnerem projektu sprawiły, że całe zadanie przesunęło się w czasie.

Nic jednak nie zostało zaprzepaszczone, gdyż dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu projekt spotkał się z ponownym zainteresowaniem – tym razem jako samodzielny produkt turystyczny Pomorza Zachodniego. Tak jak w przypadku Parku Jana Pawła II, udało nam się uzyskać 85% dofinansowanie zewnętrzne. Nie każdy z nas ma świadomość, że wkład własny gminy wyniesie jedynie około 300 tys. złotych. W tym miejscu chciałbym także podziękować Arcybiskupowi Andrzejowi Dziędze, za nieodpłatne przekazanie w użyczenie dworu von Kleista na potrzebę utworzenia w nim stałej ekspozycji.

Jak konkretnie będzie wyglądać projekt?

GK: Będzie on realizowany dwuetapowo. W siedzibie Muzeum znajdzie się wystawa multimedialna poświęcona najważniejszym odkryciom elektrostatyki z przełomu XVIII i XIX wieku. M.in. będą to doświadczenia Benjamina Franklina, ojca założyciela Stanów Zjednoczonych. Będzie można także zobaczyć Butelkę Lejdejską, do której będzie można wejść!

Z kolei w przekazanym nam przez Kurię dworze von Kleista będzie znajdowała się salka audiowizualna, pod którą przez szklaną podłogę będzie można podziwiać ekspozycję archeologiczną z fundamentem kurii spalonej w XVI wieku. Wszystko zostanie zrealizowane do końca 2022 roku.

Czy to wszystko, co planujecie zaprezentować?

GK: Oczywiście, że nie. W najbliższym czasie do naszego miasta zawita wystawa archeologiczna z wykopalisk prowadzonych na terenie miasta w ostatnich latach. Będą to m.in. zabytki odkryte w trakcie rewitalizacji rynku starego miasta jak również budowy mariny w Kamieniu Pomorskim. Oprócz wspomnianej rękojeści będą to renesansowe kafle piecowe, zabytki związane ze zniszczonym klasztorem dominikańskim itp. Całą ekspozycję będzie można podziwiać od marca.

Muzeum jest stałym gościem ogólnopolskich rozgłośni radiowych oraz telewizyjnych

GK: To prawda, stale współpracujemy z telewizją TVN24 czy RMF FM. To właśnie tam znalazł rozgłos jeden z naszych ostatnich projektów będących na ukończeniu. Mam tu na myśli słynny wrak żaglowca, który wydobyliśmy z plaży w Międzywodziu.

Niebawem stanie się on stałą atrakcją kamieńskiej Mariny. Obiekt już teraz robi ogromne wrażenie, a na wiosnę zostanie wyeksponowany w pełnej krasie.

Dziękuje za rozmowę.