Zarząd MTBS Sp. z o.o. uprzejmie informuję, iż na dzień 23 stycznia 2023 r. planowany jest drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 34 o powierzchni 586 m², położonej przy ulicy Cichej 2 w Międzyzdrojach, obręb 20 miasta Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1W/00002887/0.

Nieruchomość zabudowana dwoma odrębnymi wolnostojącymi obiektami:

I obiekt wolnostojący, wykonany w technologii tradycyjnej, ilość kondygnacji 2 (w tym poddasze użytkowe), podpiwniczony, o dwuspadowym dachu, o powierzchni użytkowej 108,20 m².
Stan obiektu: obiekt w zadowalającym stanie technicznym.

II obiekt wolnostojący, wykonany w technologii tradycyjnej, ilość kondygnacji 2, z płaskim dachem, o powierzchni użytkowej 111,90 m ².
Stan obiektu: obiekt w zadowalającym stanie technicznym.

Przeznaczenie nieruchomości określono na podstawie decyzji o warunkach zabudowy określającej warunki do zabudowy działki obiektem usługowym. Na powyższej podstawie określonoprzeznaczenie nieruchomości: tereny inwestycyjne i zurbanizowane. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie MTBS Sp. z o.o.  lub telefonicznie pod numerem 605 579 533

Ogłoszenie wraz warunkami przystąpienia zostało opublikowane na stronie internetowej oraz w siedzibie MTBS Sp. z o.o.