Ważna informacja dla właścicieli domów jednorodzinnych. Ruszył nabór wniosków o przyznanie dotacji w kwocie 6 tys. złotych na sfinansowanie do 80 proc. kosztów utworzenia na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych lub roztopowych.

Komunikat dotyczący naboru wniosków opublikował na swojej stronie internetowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Jak poinformował Fundusz, „program Moja Woda ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy i przeciwdziałaniu podtopieniom budynków w Polsce”.

Z programu skorzystać mogą osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele nieruchomości z domem jednorodzinnym. System zatrzymywania wód powinien powstać na takiej prywatnej posesji.

Musimy dbać o zasoby wody. Podstawowym założeniem programu Moja Woda jest zatrzymanie jak najwięcej wody opadowej do ponownego użycia w przydomowym ogródku. Dodatkowo program ten ma cel edukacyjny. Każdy z nas może przyczynić się do zwiększenia poziomu retencji wody i tym samym przeciwdziałać skutkom suszy. To jedno z kluczowych wyzwań ekologicznych, które zapisaliśmy w rządowych strategiach i planach – przekazała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, cytowana przez NFOŚiGW.

Dotację w kwocie 6 tys. złotych można przeznaczyć na sfinansowanie do 80 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji, która pozwoli zatrzymywać deszczówkę w obrębie nieruchomości.

Jak podkreślono, „dzięki temu wody opadowe lub roztopowe z posesji nie są odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej albo do rowów odwadniających czy na sąsiadujące tereny, ulice i place), lecz służą do nawadniania, podlewania roślin w ogrodach oraz do innych celów bytowych i gospodarczych„.

NFOŚiGW poinformował, że wnioski należy składać za pośrednictwem funduszy wojewódzkich. Szczegółowe informacje o sposobie składania formularzy można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków rozpoczął się 3 sierpnia i potrwa do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków.