Gmina Wolin informuje, że w związku z inwestycją „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nad Kanałem Płocin w miejscowości Mokrzyca Mała została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Przewidywany czas wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu to ok. 2 miesiące.

Objazd od strony m. Wolin do Mokrzycy Małej i Mokrzycy Wielkiej przez miejscowości: Darzowice, Unin, Kodrąb, Ładzin, Kodrąbek (powrót analogicznie) jak na mapie.