Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej we współpracy z Gmina Wolin realizuje prace związane z oceną stanu technicznego systemu kanalizacji sanitarnej w Wolinie. Przeglądy infrastruktury przy użyciu inspekcji TV pozwalają na dokładne sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, wykrycie nieprawidłowości i potencjalnych usterek co umożliwi ich wyeliminowanie na wczesnym etapie, jeszcze przed pojawieniem się poważnej awarii.

W ramach zadania wykonaliśmy czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Niedamira, Stanisława Moniuszki i Parkowej. Prace były niezbędne, aby przeprowadzić kamerowanie sieci kanalizacyjnej.

Z uwagi na długie odcinki sieci, proces kamerowania został podzielony na dwa etapy. Pierwszy zrealizowany został 12 lipca w ul. Moniuszki i w części ulicy Parkowej. Pozostałe fragmenty zostaną wykonane za tydzień.

To już kolejne zadanie w tym zakresie. Wcześniej wykonaliśmy czyszczenie i zleciliśmy inspekcję TV odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Marii Konopnickiej i tzw. Osiedlu Światowid