Dzięki wspólnemu zaangażowaniu Gminy Wolin oraz Powiatu Kamieńskiego mieszkańcy Mokrzycy Małej doczekają się nowego chodnika. Koszt budowy blisko 300 metrowego odcinka ciągu pieszego w centrum miejscowości pochłonie 200 tys. złotych.

Każdego dnia staramy się zmieniać otaczającą nas rzeczywistość nie tylko w Wolinie. W małej tylko z nazwy Mokrzycy dzięki wspólnemu zaangażowaniu Gminy Wolin i Powiatu Kamieńskiego stary, połamany i wyeksploatowany blisko 300 metrowy odcinek chodnika przejdzie do historii. Warta podkreślenia jest tutaj rola radnego Roberta Lemzy. Bardzo dziękuje Panu Staroście, a przede wszystkim radnym z klubu „Razem Zmieniamy Gminę Wolin”, którzy zawsze pozostają otwarci i widzą potrzebę poprawy infrastruktury nie tylko w mieście ale także na terenie całej Gminy Wolin. Koszt zadania opiewa na kwotę 200 tys. złotych, z czego wkład własny gminy to 150 tys. złotych – mówi Burmistrz Ewa Grzybowska.