W Międzyzdrojach trwa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni, czyli jedno z najważniejszych przedsięwzięć w historii naszego. Przebudowa posłuży kolejnym pokoleniom międzyzdrojan!

– Cieszę się, że mogę Państwa poinformować, że prace – mimo ciężkich i dziwnych czasów, realizowane są według harmonogramu i bez większych przeszkód. W ramach inwestycji przebudowane są istniejące obiekty oraz budowane nowe, które pozwolą na zwiększenie przepustowości oczyszczalni oraz przede wszystkim spowodują podwyższenie jakości oczyszczania ścieków – mówi Burmistrz Mateusz Bobek.

Nowa oczyszczalnia dzięki podwyższonym standardom pozwoli zmniejszyć swoje oddziaływanie na środowisko naturalne. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Wartość jej realizacji to 64 382 000,00 zł brutto. Wykonawcą robót jest WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o. z Warszawy.