To był wyjątkowy dzień dla 32. Młodych zawodników z terenu powiatu kamieńskiego. Reprezentanci m in. AP Gryf Kamień Pomorski, Vinety Wolin i Iskry Golczewo po raz pierwszy w historii odbyli wspólne zajęcia i  to pod czujnym okiem dwójki trenerów pracujących dla Polskiego Związku Piłki Nożnej: Macieja Mateńki oraz Tomasza Michalczyszyna.

Wszystko za sprawą Mobilnej Akademii Młodych Orłów, która na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kamienia Pomorskiego Stanisława Kuryłły oraz Akademii Piłkarskiej Gryf Kamień Pomorski zawitała do Kamienia Pomorskiego.

Czwartkowy trening został podzielony na dwie części. Pierwsza z nich odbyła się w salce Kamieńskiego Domu Kultury i została skierowaną przede wszystkim do trenerów, animatorów sportu oraz nauczycieli z terenu powiatu kamieńskiego. Następnie wszyscy przenieśli się na Stadion Miejski gdzie na sztucznej murawie im. Adama Forella odbył się pokazowy trening na wytypowanej grupie zawodników oraz gra selekcyjna w kategorii orlik i młodzik.

Mobilna Akademia Młodych Orłów jest jednym z projektów Polskiego Związku Piłki Nożnej, który ma zreformować polską piłkę dziecięcą i młodzieżową. Celem projektu jest dotarcie do wszystkich regionów, powiatów, gmin gdzie trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, animatorzy potrzebują wsparcia, a zdolna młodzież mądrego pokierowania ich rozwojem sportowym.

Wyszkolenie dobrych zawodników, sportowców jest możliwe tylko poprzez posiadanie wykształconych, nowocześnie pracujących trenerów i nauczycieli. Podnoszenie kwalifikacji trenerskich poprzez kursy, szkolenia, konferencje jest inwestycją w lepszych piłkarzy i piłkarki, a przede wszystkim w zdrowego człowieka.

Polski Związek Piłki Nożnej dostrzega również konieczność objęcia monitoringiem najzdolniejszych zawodników. Poprzez regularne wizyty w każdym powiecie, co najmniej raz na dwa miesiące, trenerzy Mobilnej AMO będą mogli obserwować postępy zawodników, a wyróżniających się uczestników zajęć rekomendować do konsultacji kadr wojewódzkich oraz udziału w obozach LAMO i ZAMO organizowanych przez PZPN.

Mariusz Pszczółkowski