Także w Golczewie , jak co roku, w okresie Triduum Paschalnego, odbywa się szczególna i wzruszająca tradycja. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) pełnią wartę przy Grobie Pańskim, nawiązując tym samym do pilnowania Grobu Chrystusa przez żołnierzy rzymskich.

Jednak ten rok jest wyjątkowy dla jednostki OSP Golczewo. Po kilkuletniej przerwie, do strażaków dołączają również członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP), co sprawia, że tradycja nabiera jeszcze większej głębi. Młodzi druhowie, pełni entuzjazmu i zaangażowania, wraz ze swoimi starszymi kolegami ze straży, wspólnie pełnią wartę, pokazując swój szacunek i oddanie dla tradycji.

Przy Grobie Pańskim mieszkańcy Golczewa i okolic zgromadzili się, aby uczestniczyć w nabożeństwie i wspólnie modlić się, kontemplując Mękę Pańską. Niezwykła atmosfera tego miejsca sprawia, że wielu z nich co roku uczestniczy w tym niezwykłym wydarzeniu, pokazując jak głęboko jest ono zakorzenione w sercach społeczności lokalnej. Drużyna Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, wspólnie z strażakami OSP Golczewo, poprzez udział w straży przy Grobie Pańskim, pragnie podkreślić wagę wartości takich jak braterstwo, poszanowanie tradycji oraz odpowiedzialność. To wszystko pozwala na pielęgnowanie więzi społecznych oraz kształtowanie poczucia wspólnoty.

Pełnienie warty przy Grobie Pańskim przez strażaków i młodych druhów MDP w Golczewie pokazuje, że tradycje są nie tylko żywe, ale również przekazywane młodszym pokoleniom. To niezwykłe wydarzenie daje nadzieję na dalsze utrzymanie tego ważnego elementu kultury lokalnej, który łączy mieszkańców Golczewa i okolic, wzmacniając wspólnotę. Szczególnie cieszy zaangażowanie młodzieży, która dzięki współpracy z doświadczonymi strażakami OSP ma szansę nauczyć się, jak pielęgnować i szanować wartości oraz tradycje, które są fundamentem naszego społeczeństwa.