Ćwiczenia z taktyki, minowania, ochrony i obrony obiektów oraz podstawy SERE (ang. Survival, Evasion, Resistance, Escape) to elementy szkolenia przygotowane przez kadrę 8 Batalionu Saperów z Dziwnowa 8. Flotylli Obrony Wybrzeża dla młodzieży Oddziału Przygotowania Wojskowego klas mundurowych z Zespół Szkół im. Zbigniewa Herberta.

Od stycznia 2020 r. szkoły ponadpodstawowe mają możliwość wystąpienia do ministra obrony narodowej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego.

Program szkolenia w części teoretycznej realizowany jest przez szkołę oraz w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową.