Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wolinie poszukuje osoby do pracy. Chodzi o stanowisko ładowacza nieczystości. 

Zakres obowiązków to opróżnianie koszy i pojemników na śmieci znajdujących się w miejscach publicznych, opróżnianie koszy i ładowanie na samochód odpadów stałych z posesji, ładowanie nieczystości stałych na samochód ręcznie lub za pomocą narzędzi prostych (łopata, widły, grabie itp.), rozładunek samochodów zbierających nieczystości stałe w miejscu przeznaczenia, przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy,

Wymagania niezbędne: gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych, Mile widziane: umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność, sprawność fizyczna,

Oferujemy: możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę), atrakcyjne wynagrodzenie, praca na terenie miasta i gminy Wolin, praca w miłym zespole,

WYMAGANE DOKUMENTY: CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych podanych na potrzeby bieżącej rekrutacji, wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko ładowacz nieczystości”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do dnia 30.11.2023 r. do godziny 15:00 w sekretariacie Przedsiębiorstwa lub przesłać na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 2d, 72-510 Wolin z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie spotkania kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.