W lipcu 2021 roku weszło w życie tzw. „Międzyzdrojskie becikowe”, czyli świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia dziecka. Przypomnijmy, iż w świetle przyjętej w grudniu 2020r. uchwały, o becikowe ubiegać się może matka lub ojciec, a także opiekun prawny dziecka, który jest mieszkańcem gminy Międzyzdroje i posiada ważną, imienną Międzyzdrojską Kartę Mieszkańca.

Świadczenie przysługuje niezależnie od wysokości dochodu, a wniosek o jego przyznanie należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W 2021 roku „Międzyzdrojskie becikowe” otrzymało 14 osób, rodziców 8 chłopców i 6 dziewczynek, którym przyznano jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł.

 By pogratulować świeżo upieczonym rodzicom, podkreślając jak ważnym elementem jest prowadzona przez gminę polityka prorodzinna, Burmistrz Mateusz Bobek zorganizował w dniu 11 stycznia br. spotkanie z rodzicami. Podczas spotkania wymieniano rodzicielskie doświadczenia oraz wręczono specjalnie dedykowane dzieciom upominki: niebieskie dla chłopców i różowe dla dziewczynek kocyki wraz z maskotką Mewci Ewci, oraz kalendarz na rok 2022  ilustrowany zdjęciami laureatów konkursu fotograficznego pn. „Moje Międzyzdroje”. 

Program „Międzyzdrojskie becikowe” jest otwarty, zapraszamy rodziców dzieci urodzonych w ciągu 12 miesięcy do składania wniosków a tych, którzy nie posiadają Karty Mieszkańca do jej wyrobienia. Wnioski należy składać do Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, pokój nr 6 – Ewidencja Ludności, tel. 91 327 56 33.  

Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje