Kolejny ważny dzień dla Międzyzdrojów. Wczoraj o godzinie 11-tej odbyło się uroczyste podpisanie trójstronnego porozumienia w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Międzyzdrojów do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Sygnatariuszami porozumienia byli:

Komendant Powiatowy PSP w Kamieniu Pomorskim – bryg. Roman Pikulski,

Burmistrz Międzyzdrojów – Mateusz Bobek

Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzdrojach, reprezentowana przez Prezesa OSP – Pana Wiesława Woszczyka oraz Naczelnika OSP – Pana Radosława Kopienkę.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG), to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

Głównym celem KSRG jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, w ramach działań podejmowanych przez PSP i inne podmioty ratownicze (ze szczególnym uwzględnieniem OSP), dlatego włączenie jednostki OSP w Międzyzdrojach do KSRG to ważne dla nas wszystkich wydarzenie- mówi burmistrz Mateusz Bobek. Te porozumienie należy traktować jako akces Komendy Powiatowej, która przekaże pozytywne stanowisko do Komendanta Głównego PSP o gotowości OSP w Międzyzdrojach do działań w ramach KSRG. Podpisanie umowy z KG PSP nastąpi w grudniu bieżącego roku – dodaje.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów
Fot. Igor Wancisiewicz