Pismo Samorządu Terytorialnego ,,Wspólnota” z kwietnia 2018 roku opublikowało na swoich łamach ranking wydatków jednostek samorządu terytorialnego na kulturę. Na wydatki gmin złożyły się środki finansowe na rewitalizację obiektów kultury, organizację dużych wydarzeń kulturalnych, ale także tych mniejszych: warsztatów, koncertów, wystaw itp.

W rankingu w kategorii gmin miejsko – wiejskich gmina Międzyzdroje zajęła 5. wysoką lokatę. Opracowując ranking wzięto pod uwagę wydatki na kulturę z lat  2015 i 2016. Pierwsze miejsce zajęła gmina Frombork, drugie – Kozienice, trzecie – Żelechów. Wydatki na kulturę w latach 2015-2016 w przeliczeniu na osobę wyniosły: we Fromborku – 1 175,26 zł, w Kozienicach- 1 151,15 zł, w Żelechowie – 791,46 zł, a w Międzyzdrojach – 728,44 zł. Warto zauważyć, że udział na kulturę w budżecie gminy Międzyzdroje ogółem wyniósł 5,37%.

Ranking ten jest dla nas potwierdzeniem, że nakłady na kulturę są ważnym aspektem skutecznej promocji i pozytywnego wizerunku naszego miasta w Polsce. Ciekawy i różnorodny program wydarzeń kulturalnych, sportowych naszego miasta, z którego korzystają licznie mieszkańcy i turyści jest potwierdzeniem, że warto ponosić te wydatki – powiedział burmistrz Leszek Dorosz.

Rankingi ,,Wspólnoty” to opracowywane przez ekspertów zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego.

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
Na podstawie Wspólnoty nr7/1247