31 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim w siedzibie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa w Szczecinie dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach Artur Duszyński podpisał dwie umowy o dofinansowanie. Pierwsza umowa dotyczy dofinansowania systemu monitoringu wizyjnego w MDK. W wyniku realizacji operacji zostaną osiągnięte następujące cele: Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką. Kwota dofinansowania: 49 569,00 zł. 

Druga umowa dotyczy dofinansowania cyklu wydarzeń kulturalnych „ Bałtyckie Środy”. W wyniku realizacji operacji zostaną osiągnięte następujące cele: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizowanie cyklicznych imprez pod nazwą ”Bałtyckie Środy” w miesiącach lipcu i sierpniu w 2022 roku. Kwota dofinansowania 81 851,00 zł.

Bałtyckie Środy to cykl wydarzeń wakacyjnych o tematyce morskiej. Zawodowi kucharze będą przyrządzać potrawy ze świeżych ryb, pochodzących z Morza Bałtyckiego oraz Zalewu Szczecińskiego. Gotowanie będzie połączone z degustacją. W godzinach popołudniowych będą odbywać się animacje dla całych rodzin o tematyce morskiej: Chrzest Morski, konkursy, zabawy, quizy o Bałtyku, pokazy rzemieślnicze z obróbki bursztynu. Zakończenie Bałtyckiej Środy to muzyka szantowa dla wszystkich mieszkańców, turystów. Wszystkie te atrakcje organizowane będą bezpłatnie. 

Wnioski o dofinansowanie złożone zostały za pośrednictwem LGR Zalew Szczeciński z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach