Maturzyści wyniki poznali już kilka dni temu. Temat ten był omawiany w ostatnich dniach zarówno na posiedzeniu Zarządu Powiatu Kamieńskiego, jak i na spotkaniu z dyrektorami szkół ponadpodstawowych. Średnia zdawalność w powiecie kamieńskim jest niestety poniżej średniej krajowej, co wzbudziło duży niepokój wśród członków Zarządu. Na spotkaniach rozważano zarówno przyczyny takiego stanu, jak i możliwości zmiany w przyszłości, a przede wszystkim formy udzielenia pomocy uczniom przystępujący w sierpniu do egzaminu poprawkowego.        

Dyrektorzy podkreślali, że to był wyjątkowo trudny rok dla tegorocznych abiturientów, którzy do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu w większości przygotowywali się  zdalnie. Zauważono również problem braków edukacyjnych, zwłaszcza z matematyki, pochodzących jeszcze ze szkół gimnazjalnych. Wszyscy dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat kamieński,  zadeklarowali pomoc w przygotowaniu tegorocznych maturzystów przystępujących do egzaminów poprawkowych. W tym przypadku należy zgłaszać się do swoich szkół w celu uzyskania informacji, jak uzyskać pomoc przed poprawkową.

W szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat kamieński na 96 uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego, maturę zdało 48 uczniów. Liczba uprawnionych do egzaminu poprawkowego w sierpniu to 35 osób.

Ogólnie zdawalność w kraju wyniosła 74,50%, w województwie zachodniopomorskim  70,00%, a w powiecie kamieńskim 48% . Absolwenci liceów osiągnęli wynik – 74,90%, ich rówieśnicy z techników – 62,20%.  Aby zdać maturę trzeba było uzyskać minimum 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego egzaminu pisemnego z przedmiotów obowiązkowych, a więc z: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Wyniki matury w poszczególnych szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat kamieński:
Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim
Liczba absolwentów: 40
Przystąpiło: 40 osób
Zdało:  27 osób
Nie zdało:  13 osób (egzamin poprawkowy –  10 osób)
Zdawalność: 67,5 %

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim
Liczba absolwentów: 17
Przystąpiło:  17 osób
Zdało:  4 osoby
Nie zdało:  13 osób (egzaminy poprawkowe – 8 osób)
Zdawalność:  23,53 %

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie 
Liczba absolwentów: 34
Przystąpiło:  23 osoby
Zdało: 10 osób
Nie zdało: 2 osoby (egzaminy poprawkowe – 11 osób)
Zdawalność: 43,48 %  (technikum – 41,67 %, liceum – 45,45 %)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach
Liczba absolwentów: 22
Przystąpiło:  16 osób
Zdało:  7 osób
Nie zdało: 3 osoby  (egzamin poprawkowy –  6 osób)
Zdawalność: 43,75 %

źródło:
Powiat Kamieński