Marzysz o pracy strażaka? To ogłoszenie jest idealne dla Ciebie! Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej. Do obsadzenia są dwa wakaty.

Praca w ma wymiar zmianowy, a miejscem pełnienia służby będzie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu. Czego wymaga się od kandydatów? Muszą posiadać obywatelstwo polskie, korzystać z pełni praw publicznych, być niekaranym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej (badanie przeprowadzane jest przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych na wniosek komendanta jednostki PSP), uregulowany stosunek do służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy bez odbycia służby albo zwolnienie od obowiązku służby wojskowej (nie dotyczy kobiet). Preferowane osoby z prawem jazdy kat. BC, C+E oraz patentem sternika motorowodnego.

KLIKNIJ, aby przeczytać więcej – stażysta – docelowo starszy ratownik – październik 2018