Dobre wiadomości dla 39 OSP z województwa zachodniopomorskiego. W jednostkach pojawi się nowy sprzęt i umundurowanie oraz środki ochrony indywidualnej. Dzięki marszałkowskiemu wsparciu odbywać się będą także warsztaty i szklenia dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wśród beneficjentów znalazły się OSP Golczewo, OSP Kozielice, OSP Mechowo, OSP Kretlewo i OSP Lubin. 

– Ochotnicze Straże Pożarne mają ogromny potencjał ratowniczy, ale też i spore potrzeby sprzętowe i lokalowe. Wspierając od lat strażaków-ochotników, dostrzegamy tę skalę, dlatego z roku na rok rozszerzamy nasze działania skierowanych do OSP. Do tego celu wykorzystujemy środki z budżetu województwa, ale i fundusze europejskie, które pomagają np. w zakupie nowych wozów strażackich oraz łodzi ratowniczych – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W ramach właśnie rozstrzygniętego konkursu wsparcie otrzyma 39 jednostek z regionu. Dzięki dotacjom strażacy będą mogli zakupić nowy sprzęt i umundurowanie oraz środki ochrony osobistej czy zorganizować szkolenia podnoszące kwalifikacje. Odbywać się będą też warsztaty dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych np. z udzielania pierwszej pomocy. Strażacy na zaplanowane działania otrzymają dotacje w maksymalnej wysokości 5 tys. zł. Łączna wartość wsparcia to ponad 190 tys. zł

Wśród beneficjentów znalazły się OSP Golczewo, OSP Kozielice, OSP Mechowo, OSP Kretlewo i OSP Lubin.

źródło:
Urząd Marszałkowski