Komisja Konkursowa nie miała wątpliwości wnioskując o powierzenie stanowiska dyrektora dotychczasowemu szefowi placówki w Benicach panu Markowi Maślakowi. Będzie to kolejna kadencja na tym stanowisku mieszkańca Kamienia Pomorskiego.

– Komisja Konkursowa po dokonaniu szczegółowej analizy złożonych dokumentów, po zapoznaniu się z przedstawioną przez kandydata koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły oraz po przeprowadzonych z kandydatem rozmowach stwierdziła, że kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne – czytamy w uzasadnieniu wyboru Starosty Józefa Malca.

Przed dyrektorem, który od lat modernizuje Zespół Szkół w Benicach wiele wyzwań. Najnowsze to planowana modernizacja jednostki.