Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim podobnie jak ponad 14 tys. maturzystów w województwie rozpoczęło maturalny maraton. Na pierwszy ogień idzie język polski. Później przed absolwentami szkół średnich matematyka, język nowożytny i egzaminy ustne.

Matury rozpoczęły się dziś i potrwają do 25 maja. Egzaminy pisemne będą prowadzone w dwóch sesjach: pierwsza (podstawowa) o godz. 9, a druga (rozszerzona) o 14. Część ustna przeprowadzana jest według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w danych szkołach.

Przed tegorocznymi maturzystami przedmioty obowiązkowe, czyli język polski, matematyka i język nowożytny. Egzamin dojrzałości obejmuje też przedmioty dodatkowe, które uczniowie sami wybierali (geografia, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, historia i informatyka). Nową maturę w naszym regionie będzie zdawać 13321 uczniów, a starą 975. Najwięcej zdających będzie w gminie i mieście Szczecinie, a najmniej w powiecie koszalińskim (bez miasta Koszalin).