Muzeum Ewalda Jürgena von Kleista może pochwalić się kolejnym niezwykłym darem. Dzięki Państwu Agnieszce i Andrzejowi Kłosowskim placówka wzbogaciła się o mapę Pomorza „Ducatus Pomeraniae” z około 1724 roku. Już niedługo XVIII – wieczna mapę Pomorza będzie można zobaczyć w dworku von Kleista.

– Mieszkańcy Wolina i przyjaciele naszego Muzeum przekazali naszej instytucji mapę Pomorza (DUCATUS POMERANIAE) z około 1724 roku wykonaną w Norymberdze w drukarni znanego rytownika Johanna Baptista Homanna (1664-1724). Mapa zamieszczona została w atlasie pt. Atlas Novus: Exhibens Totius Orbis Terraquei Statum Et Regimen Politicus Cum Adiectis Potissimarum Nationum, Regnorum Ac Provinciarum Geniis Et Typie Geographicis/O – czytamy na stronie Muzeum.

Miedzioryt przedstawia mapę po podziale Księstwa Pomorskiego jaki nastąpił po pokoju westfalskim w 1638 roku. Wówczas to Pomorze podzielone ostało pomiędzy Szwecję i Brandenburgię. Już niedługo XVIII – wieczna mapę Pomorza będzie można zobaczyć w dworku von Kleista.

Johann Baptist Homann to rytownik i kartograf, który zajmuje szczególne miejsce w historii kartografii. Całe życie związany był z Bawarią – urodził się w 1664 r. w Kammlach, w latach dziewięćdziesiatych podjął współpracę z Davidem Funckiem, norymberskim wydawcą map, a w 1702 r. założył w tym mieście własną oficynę wydawniczą i przez kolejne dwie dekady, aż do swojej śmierci w 1724 r., rytował i wydawał mapy całego świata: od planów miast i wielkoskalowych map regionalnych po mapy przeglądowe dopiero odkrywanych obszarów. Działalność Homanna przypadła na okres rozwoju kartografii pomiarowej i przyczyniła się w dużym stopniu do upowszechnienia map za sprawą niemal masowej produkcji kartograficznej. Jego pierwszy atlas ukazał się w 1707 r., a liczne kolejne wydania zawierały często te same mapy: rozpoznawalne niemal na pierwszy rzut oka ze względu na charakterystyczny rysunek elementów topografii i bogato zdobione kartusze. W 1715 roku Homann został doceniony przyznaniem cesarskiego przywileju druku i przyjęciem w poczet członków Królewskiej Pruskiej Akademii Nauk, co nadało wyższą rangę i swoisty znak jakości kartograficznym publikacjom z norymberskiej oficyny.

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej wraz z Muzeum Elektrostatyki zapraszają wszystkich zwiedzających od godziny 10 do 17 do swoich obiektów przy ulicach Mickiewicza 34 oraz Plac Katedralny od godziny 10 do 17!