Senatorowie przyjęli nowelizację ustawy zaostrzającej mandaty dla kierowców. W efekcie Polacy będą płacić wyższe kary za wykroczenia niż płacą na przykład Niemcy. Senat wprowadził w piątek szereg poprawek do noweli zaostrzającej kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Regulacja podwyższa m.in. maksymalną wysokość grzywny z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększa wysokość grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym.

Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów, trzech było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa wróci do Sejmu. Wcześniej senatorowie przegłosowali szereg poprawek zgłoszonych zarówno podczas obrad senackiej komisji infrastruktury, a także komisji praw człowieka, praworządności i petycji, oraz w trakcie dyskusji.

Oprócz poprawek technicznych i doprecyzowujących senatorowie wprowadzili do ustawy poprawkę, zgodnie z którą w określonych przypadkach wpływy z grzywien będą trafiały do budżetów samorządów. Będzie się tak działo, kiedy grzywnę nałoży funkcjonariusz organu podległego władzom jednostki samorządu terytorialnego. Kolejna poprawka dotyczy możliwości usuwania z centralnej ewidencji kierowców nie tylko danych o wysokości grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, ale także danych o ich uiszczeniu.

Senatorowie poparli także poprawkę, zgodnie z którą kierowca niestosujący się do ograniczenia prędkości, przekraczając ją o nie więcej niż 30 km/h, podlega karze grzywny od 400 do 800 zł, zaś osoba przekraczająca prędkość powyżej 30 km/h podlega karze grzywny nie niższej niż 800 zł. Natomiast w przypadku recydywy grzywna ta wyniosłaby nie mniej niż 3 tys. zł. Mandat nie niższy niż 1,5 tys. zł będzie na przykład za niezachowanie należytej ostrożności lub spowodowanie zagrożenia przez sprawcę znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu.

Taki sam mandat będzie groził za:

  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu,
  • niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej,
  • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem,
  • ominięcie pojazdu jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu
  • naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych

źródło:
PAP