W piątek 26 listopada w Kamieniu Pomorskim odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Kamieniu Pomorskim. W obecności Burmistrza Kamienia Pomorskiego przyjęto sprawozdanie zarządu mijającej kadencji oraz dokonano wyboru nowych władz.

Nowym – starym prezesem Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Kamieniu Pomorskim został druh Marek Kruczek z OSP Rozwarowo. Wiceprezesem wybrano druha Jarosława Segieta z OSP Stawno. Komendantem Miejsko – Gminnym został ponownie druh Michał Wiaderski z OSP Jarszewo. Sekretarzem został druh Adrian Burlikowski OSP Jarszewo natomiast skarbnikiem druh Mirosław Burlikowski.

Oprócz tego wybrano także dwóch członków Prezydium Zarządu – druha Jakuba Jobell z OSP Trzebieszewo oraz druha Zenona Lechniaka oraz trzech członków zarządu – druhów Pawła Jarząba, Piora Szyducha, Artura Gralaka.