Prezentujemy rozmowę z Małgorzatą Wójcik, piastującą od ponad pół roku funkcję zastępcy Burmistrz Wolina

Można uznać, że rok 2018 w gminie Wolin to rok poświęcony na inwestycje w oświacie?

Małgorzata Wójcik: Nie jest to jedyny obszar inwestycji gminy Wolin, ale nie sposób się z Panem nie zgodzić. Faktycznie 2018 rok w zakresie inwestycji skierowany jest na oświatę w dużej mierze związane jest to z nowelizacją ustawy, ale również wynika z konieczności realizacji zadań bieżących mających ogromny wpływ na poprawę warunków naszych uczniów jak chociażby realizowany zakres związany z dociepleniem Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargąbądzu. Pozostając w tej wsi, aktualnie na ukończeniu są prace związane z projektem rozbudowy szkoły i mówimy tu o dwóch dodatkowych salach oraz o pokoju nauczycielskim i szatni. Będzie to budynek parterowy połączony łącznikiem z budynkiem istniejącym.

Duża rozbudowa i strategiczne zadanie to rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie konieczność wynikająca z likwidacji gimnazjów, tu mamy również na ukończeniu dokumentacje projektową. Zaplanowaliśmy wspólnie z dyrekcją obiekt dwukondygnacyjny, z oddziałami przedszkolnymi na parterze, połączony łącznikiem z poziomu drugiej kondygnacji. Pozwoli to skupić oświatę w jednym budynku. Rozwiązania w obiektach planujemy w oparciu o odnawialne źródła energii po też żeby sięgnąć po środki zewnętrzne. Staraliśmy się znaleźć rozwiązania optymalne, a nie projektować budynków bez udziału przyszłych użytkowników. Taką zasadę wprowadziliśmy  przy każdym projekcie.

Kolejnym trudnym zadaniem w oświacie jest aktualnie trwający remont centralnego ogrzewania w budynku dawnego Gimnazjum w Wolinie. Budynek doczekał się wymiany instalacji centralnego ogrzewania, która pamiętała poprzedniego właściciela. W związku z tymi pracami wróci również do gminy zarząd nad kotłownią co przyczyni się do redukcji kosztów związanych z eksploatacją. Zrealizowaliśmy adaptacje pomieszczeń celem utworzenia dodatkowej  sali lekcyjnej w PSP Koniewo, dzięki czemu powstały dwie klasy oraz nowy pokój nauczycielski w miejscu szatni.

Proszę powiedzieć co z projektem przedszkola, o którym było tak głośno?

MW: Aktualnie toczy się trzecie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą Budowa 6 oddziałowego przedszkola miejskiego w Wolinie. Dwa pierwsze przetargi pozostały bez rozstrzygnięcia. Nie spowodowało to obniżenia warunków jakie gmina w przetargu postawiła. Wychodzę z założenia, że zależy nam na dobrym wykonaniu, a nie na tzw. „jakimś”.  Mam nadzieję, że w tym przypadku będziemy mieć do czynienia z przysłowiem „do trzech razy sztuka”, a nie żartując aktualnie w całym kraju jest problem z firmami wykonawczymi i to zarówno z branży budowlanej jaki drogowej. Poprzednie nasze zamówienia też nie zawsze kończyły się w pierwszym rozstrzygnięciu. Jak widać są to zadania, których na co dzień nie widać i być może nawet prowadzą do stwierdzenia, że niewiele się działo w pierwszym półroczu, ale nic bardziej mylnego jak widać.

Proszę zatem opowiedzieć co jeszcze dzieje się w inwestycjach?

MW: W trakcie realizacji mamy dwie inwestycje drogowe przy wsparciu środków zewnętrznych i mam tu na myśli ul. Małą wraz z placem w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” w wysokości 49% kosztów kwalifikowanych oraz wspólne zadanie z powiatem kamieńskim tj. drogę w m. Zagórze.  Realizowana w ramach środków z Urzędu Marszałkowskiego oraz powiatu kamieńskiego.

W ramach prac związanych z ul. Małą mamy poza branżą drogową również branże sanitarną oraz elektryczną. Całość nawierzchni zostanie wykończona kostką . Prace potrwają do końca października. W Zagórzu natomiast prowadzone są prace polegające na poszerzeniu jezdni, wyprofilowaniu nawierzchni, ulepszeniu istniejącej nawierzchni drogi oraz zjazdów oraz potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego.

Zrealizowaliśmy również odcinek 2 km drogi Ładzin – Rabiąż w technologii podwójnego utrwalenia  przy użyciu emulsji asfaltowej oraz grysu kamiennego. Przed tym zabiegiem w ramach środków z gwarancji wykonaliśmy naprawę poprzez wyprofilowanie oraz nadanie nowych spadków na całej długości odcinka drogi Ładzin – Rabiąż – Domysłów. Z zastosowaniem kruszywa poprawiliśmy stan dróg na osiedlu Molkowo w Wisełce tj. część ul. Obrońców Westerpatte, Orlą i Kanarkową. Prowadziliśmy w ciągu roku również drobne naprawy poprzez wyrównanie i nadanie spadków na drogach gruntowych na terenie gminy m.in. Sułomino, Karnocice, Wartowo, Ładzin.

To nie koniec planów?

MW: W przygotowaniu droga Chynowo – Rekowo tu planujemy poprawić przejezdność do czasu realizacji sieci wodociągowej, którą aktualnie projektujemy wspólnie z Gminą Dziwnów, która zasili m.in. Chynowo, Rekowo, aż do Międzywodzia, a zatem do tego czasu zlikwidujemy zapadnięcia, oczyścimy bruk i zapewnimy przejezdność bez konieczności napraw samochodu. Aktualnie przygotowujemy zapytanie ofertowe dla tego zadania, którego realizacje planujemy na koniec września. Na ukończeniu jest ul. Świętosławy w Wolinie gdzie w części ułożyliśmy płyty drogowe, a aktualnie oczekujemy na dostawę nowych płyt celem ukończenia zadania.

Mając na uwadze to doświadczenie, wspólnie z zespołem wykwalifikowanych pracowników podjęliśmy decyzję, że przygotowujemy przetarg na roczne utrzymanie dróg gruntowych oraz ulepszonych (kruszywo) specjalistycznemu podmiotowi, który dysponuje sprzętem drogowym, posiadającym doświadczenie.  Mam świadomość, że budżet mówiąc kolokwialnie nie jest z gumy i nie wszystkie drogi będziemy mogli wykonać, a ja nie składam nierealnych obietnic. W obszarze miasta wykonaliśmy również nowy chodnik w części ul. Kościelnej była to w pewnym sensie kontynuacja projektu obywatelskiego.

W zakresie gospodarki wodno – ściekowej mamy projekt Oczyszczalni ścieków w Ostromicach, czy coś jeszcze?

MW: Tak, zgadza się to zadanie również realizowane w oparciu o środki zewnętrzne. Jego zakończenie planowane jest na połowę przyszłego roku. W tym roku prace koncentrowały się na dokumentacji projektowej. Nie jest to jedyne zadanie w tym zakresie, pragnę przypomnieć, że na początku roku wykonaliśmy modernizacje przepompowni wód deszczowych przy ul. Kwiatowej, wymieniliśmy sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej, wykonaliśmy odwodnienie u zbiegu ul. Jaracza i Wojska Polskiego. Przed nami budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Darzowicach oraz budowa sieci wod-kan wraz z przepompownią ścieków w m. Chynowo. Od kilku miesięcy sukcesywnie trwają prace polegające na czyszczeniu sieci kanalizacji deszczowej co usprawni działanie systemu.

Jednakże rok 2018 w zakresie wod- kan poświęcony jest pracom projektowym, tj. projekt sieci wod-kan oraz kanalizacji deszczowej dla całego tzw. osiedla Światowid w Wolinie, projekt wodociągu przesyłowego Zastań – Sierosław, Kolonia Domysłów do Domysłów i Warnowa.

Jakiś czas temu pojawiały się informacje o planach budowy ścieżek rowerowych, czy mówimy tu o czymś realnym?

MW: Gmina Wolin uczestniczy aktywnie w projekcie Województwa Zachodniopomorskiego, którego misją jest promocja turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim. Głównym celem  było wyznaczenie przebiegu głównych wojewódzkich turystycznych tras rowerowych. Wypracowano dwa projekty, w których uczestniczy gmina Wolin tj. ścieżka wokół Zalewu Szczecińskiego jest to trasa transgraniczna, która w części przebiega przez teren gminy w różnym stanie władanie (tj. przez drogi gminne, skarbu państwa, powiatowe od Skoszewa do Łubczewa oraz trasa nadmorska stanowiąca część trasy międzynarodowej Eurovelo EV-10 wokół Bałtyku, która po terenie naszej gminy biegnie od Międzyzdrojów, przez Wisełkę do Międzywodzia.  

Dodatkowo wspólnie z Powiatem Kamieńskim przy zaangażowaniu osobistym Pana Marka Matysa chcemy wspólnie zrealizować chodnik Wolin – Unin, który mógłby służyć również turystyce rowerowej. Ta dobra współpraca wskazuje, że wspólnie z powiatem podnosimy bezpieczeństwo na naszych drogach poprzez wspólne realizacje zadań polegających na budowie chodników tak jak to miało miejsce w Kodrąbiu, Darzowicach, czy Kołczewie.

Uczestniczymy również wspólnie w ciekawym projekcie LAST MILE prowadzonym przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Jest to projekt, który polega na zrównoważonej mobilności w regionach turystycznych, a dla mieszkańca może oznaczać rozwój agroturystyki, lokalnej gastronomii, środków transportu. W obszarze turystyki jest również budowa publicznej toalety w m. Wisełka, którą planujemy jeszcze w tym roku. 

Od kilku miesięcy trwają też pracę wspólnie z Jacht Clubem z Zinnowitz ws. wspólnej realizacji inwestycji w ramach programu Interreg Va dedykowanym dla żeglarzy.

W przestrzeni publicznej słychać, że gmina Wolin nie pozyskiwała środków zewnętrznych na realizacje zadań inwestycyjnych

MW: Nie podzielam tej opinii w ostatnich 10 latach gmina Wolin przeznaczyła na inwestycje kwotę ponad 70 mln złotych z tego zdecydowana część pochodziła ze środków zewnętrznych. W tym czasie kiedy realizowaliśmy wspólnie inwestycje mam na myśli rok ubiegły i bieżący to inwestycje drogowe takiej jak ul. Słowiańska, droga w m. Zastań i Unin realizowane były przy wsparciu środków zewnętrznych i nie koniecznie unijnych. Aktualne inwestycje również realizujemy przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. Niemniej jednak nie zawsze jest możliwość pozyskania wsparcia, a zadanie jest niezbędne do realizacji. W ocenie mamy wnioski dotyczące Przebudowy, modernizacji Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wisełce oraz przebudowy ul. Prostej w Wolinie.

Jak po tych kilku miesiącach ocenia Pani pracę w Urzędzie Miejskim?

MW: Nasz zespół to przede wszystkim bardzo kompetentni pracownicy, oddani i zaangażowani w pracę dla których rozwój gminy jest bardzo ważny. Jak zawsze i wszędzie są sprawy, które wymagają poprawy, czy zmiany nad którymi pracujemy tak żeby poziom obsługi naszych mieszkańców był satysfakcjonujący.

To prawda, że będzie Pani ubiegać się o fotel Burmistrza?

MW: Słyszałam o takim pomyśle ale prawdą jest, że w mojej ocenienie najlepiej merytorycznie przygotowanym kandydatem, doświadczonym samorządowcem, posiadającym szeroką wiedzę i mającym pomysł na dalszy rozwój naszej Gminy jest Pan Marek Matys – obecny wicestarosta Powiatu Kamieńskiego, z którym widzę dalszą współpracę.

Dziękuje za rozmowę.