Jest nowy sołtys Sołectwa Stuchowo. Po rezygnacji sołtys Wiesławy Mistygacz, w trakcie wczorajszego (9.09) zebrania, mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali o powierzeniu tej funkcji radnej Magdalenie Demkowskiej.

– Magda jako radna jest bardzo zaangażowana i skuteczna w sprawach dla Stuchowa i naszej gminy. Jestem przekonany, że będzie bardzo dobrym sołtysem – powiedział Wójt Radosław Drozdowicz.