Szanowni Mieszkańcy Gminy Golczewo,

21 października wspólnie zadecydujemy o przyszłości naszej małej ojczyzny. Wybierzemy przedstawicieli, którzy w najbliższych latach wyznaczać będą kierunki jej rozwoju. Chcę pozyskać Państwa zaufanie i poparcie w tych wyborach, by rozpocząć pracę dla gminy jako burmistrz. Pracę uczciwą i rzetelną. Pracę opartą na konkretnej wizji rozwoju, przemyślanej strategii działania i rozsądnym zarządzaniu naszym wspólnym dobrem. Nie zabraknie mi determinacji, energii i zaangażowania, by zrealizować program, który poprawi jakość życia mieszkańców. To Państwu gwarantuję.

Do wyborów staję z odpowiedzialnymi, ambitnymi i szanowanymi ludźmi mającymi doświadczenie w działalności samorządowej i społecznej. Chcemy działać, bo widzimy potrzebę zmian. Mamy pomysł na rzeczywisty rozwój gminy i potrzebujemy Państwa poparcia, by wprowadzić go w życie.

Zapraszam do polubienia profilu mojego komitetu: Drużyna Zielińskiego – najlepszy wybór dla Gminy Golczewo. Na bieżąco pojawiać się tam będą informacje dotyczące naszego programu, podejmowanych przez nas działań oraz ludzi, którzy tworzą ten wyjątkowy zespół.

Maciej Zieliński