Szanowni Mieszkańcy Gminy Golczewo,

na zakończenie kampanii wyborczej chciałbym przede wszystkim podziękować Państwu za ostatnie dwa miesiące. Za spotkania, rozmowy, cenne uwagi oraz wiele ciepłych, pokrzepiających i motywujących do działania słów. Czas spędzony z Państwem był dla mnie niezwykle wartościowy i dał mi szerszy ogląd na wiele aspektów dotyczących życia naszej gminy.

Z pewnością pozwoli mi to jeszcze lepiej pełnić obowiązki burmistrza, jeśli zdecydują się Państwo powierzyć mi tę funkcję. Funkcję, której nadrzędnym celem jest dla mnie dbałość o Państwa dobro i poprawianie jakości Państwa życia poprzez zrównoważony rozwój całej gminy. Funkcję, którą postrzegam jako służbę publiczną i która nie może być sprawowana w oderwaniu od Państwa potrzeb i oczekiwań. Funkcję, w ramach której zamierzam godnie Państwa reprezentować zarówno w gminie, jak i poza jej granicami.

Państwa niedzielną decyzję przyjmę z pokorą, niezależnie od tego, jaka będzie. Jeśli zostanę przez Państwa wybrany nowym burmistrzem, zapewniam, że rozpocznę uczciwą i rzetelną pracę dla gminy. Pracę opartą na przemyślanej strategii i wizji rozwoju, odpowiedzialnym i rozsądnym zarządzaniu zasobami gminy, a także na owocnej współpracy z radą miejską, mieszkańcami oraz władzami powiatu i województwa.

Gorąco zachęcam Państwa do wzięcia udziału w wyborach. W najbliższą niedzielę, 4 listopada, skorzystajmy wszyscy z prawa do decydowania o naszej wspólnej przyszłości.

Maciej Zieliński