Obiekt został zneutralizowany na jednym z poligonów morskich na północny-wschód od Świnoujścia, na głębokości kilkunastu metrów. Akcję przeprowadziły siły ze składu 8. Flotylli Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia: Grupa Nurków Minerów oraz żołnierze z 12. Dywizjonu Trałowców, okręt ORP Flaming wraz z załogą z 13. Dywizjonu Trałowców.

Lotnicza mina morska typu Mark IV, z okresu II wojny światowej, pochodzenia brytyjskiego. Wymiary: walec o średnicy 0,45 m i długości 2,6 m, waga: 750 kg w tym 425 kg materiału wybuchowego.