Radny Leszek Szefliński rezygnuje z dalszego udziału w pracach Rady Powiatu. Zdobywca rekordowej liczby 735 głosów w ostatnich wyborach wybrał dalszą współpracę na stanowisku zastępcy Burmistrza Kamienia Pomorskiego.

19 lutego zrzekłem się mandatu radnego Rady Powiatu Kamieńskiego. Burmistrz Stanisław Kuryłło po wygranych wyborach zaproponował mi dalszą współpracę i kontynuację rozpoczętych działań, a ustawa o samorządzie gminnym pozwalała mi jedynie przez okres 3 miesięcy na łączenie obu funkcji. Cieszę się, że w tym krótkim czasie miałem realny wpływ na zawiązanie koalicji umożliwiającej szybkie wyłonienie zarządu i rozpoczęcie pracy od samego początku kadencji (co nie zawsze udawało się w naszym powiecie). Uważam, że wspólne działania większościowej koalicji złożonej z moich Koleżanek i Kolegów z KWW „Nasza Gmina Nasz Powiat” oraz z Koalicji Obywatelskiej gwarantuje sprawne działanie przez najbliższą kadencję. Jeszcze raz dziękuję wszystkim Wyborcom, którzy oddali na mnie głos i pozwolili mi uzyskać bardzo dobry wynik w wyborach. W najbliższym czasie moje miejsce w radzie zajmie Mirek Bakowicz, któremu życzę powodzenia w pracy samorządowej. Jestem przekonany, że będzie bardzo dobrze wykonywał te zadania, których ja wykonywać dalej nie mogę – podkreśla Leszek Szefliński.