W roku szkolnym 2018/2019 stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 189 uczniów z województwa zachodniopomorskiego. Stypendium to może uzyskać każdy uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen albo wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Wśród uczniów Powiatu Kamieńskiego znalazło się 6 osób nagrodzonych powyższym wyróżnieniem.

W dniu 25 lutego 2019 roku, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, odbyło się spotkanie ze stypendystami oraz opiekunami/dyrektorami szkół Powiatu Kamieńskiego, którzy z rąk Starosty Kamieńskiego, Józefa Malca, Wicestarosty Kamieńskiego, Joanny Piwińskiej oraz z rąk członków zarządu Powiatu Kamieńskiego – otrzymali wyróżnienia w postaci listu gratulacyjnego oraz skromnego upominku.

Życzymy wszystkim naszym uczniom samych sukcesów w nauce!