W Kamieniu Pomorskim, w ramach projektu „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek,” zainicjowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło, realizowana jest wyjątkowa forma terapii: kynoterapia. Ten projekt, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stawia na innowacyjne podejście do rehabilitacji.

Kynoterapia, czyli terapia z udziałem psów, staje się coraz bardziej popularna jako metoda wspierająca rozwój i rehabilitację dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Charakteryzuje się tym, że minimalizuje czynnik ludzki, a w centrum stawia interakcję między dzieckiem a psem terapeutycznym.

Jak to Działa?
W kynoterapii, dziecko angażuje się w serię zadań i aktywności z psem, co naturalnie wspiera rozwój umiejętności motorycznych, emocjonalnych i społecznych. Podczas tych sesji, dziecko uczy się koncentracji, komunikacji oraz empatii poprzez interakcję z psem. Na przykład, dając polecenia psu, dzieci ćwiczą swoje umiejętności komunikacyjne, co jest szczególnie ważne dla tych, którzy walczą z mową.

Korzyści Kynoterapii
Korzyści tej formy terapii są wielowymiarowe. Dzieci uczą się dbać o zwierzę, co pomaga rozwijać w nich poczucie odpowiedzialności i troski. Ponadto, kontakt z psem pozwala na kształtowanie prawidłowych postaw społecznych i uczy unikania potencjalnych zagrożeń związanych z obcowaniem ze zwierzętami.

Specjaliści w Akcji
Sesje kynoterapeutyczne prowadzone są przez specjalistów z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i praktycznym, co zapewnia bezpieczeństwo i skuteczność terapii. Programy terapeutyczne są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka, co zapewnia maksymalną skuteczność interwencji.

Projekt w Kamieniu Pomorskim jest przykładem tego, jak innowacyjne metody terapeutyczne mogą znacząco przyczyniać się do poprawy jakości życia dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Kynoterapia, choć wciąż stosunkowo nowa, zdobywa uznanie jako skuteczne narzędzie w procesie rehabilitacji i rozwoju, oferując dzieciom szansę na lepsze i pełniejsze życie.

źródło:
Edyta W
PSONI Kamień Pomorski