Nowe zasady obowiązują od dzisiaj przyjeżdżających do Polski. Wszyscy podróżni, niezależnie od środku transportu, obejmowani są kwarantanną, z której zwalniają m.in. zaszczepienie przeciwko Covid-19 i negatywny wynik testu na koronawirusa. Nowe przepisy dzielą podróżnych na dwie grupy w zależności od kierunku podróży.

Grupa pierwsza to przyjeżdżający do Polski z krajów strefy Schengen: oni uzyskają zwolnienie z kwarantanny, jeśli okażą negatywny wynik testu na koronawirusa – PCR lub antygenowego, wykonanego do 48 godzin przed przyjazdem. Grupa druga to przyjeżdżający do Polski spoza strefy Schengen: oni są automatycznie i bez wyjątku obejmowani kwarantanną.

Co jednak istotne, osoby z obu grup będą mogły zdjąć nałożoną na nich po przyjeździe do Polski kwarantannę. Zgodnie z przepisami, z obowiązku kwarantanny po wjeździe do Polski zwolnieni są również ozdrowieńcy, którzy zakończyli izolację nie później niż 6 miesięcy przed przekroczeniem granicy, oraz zaszczepieni przeciw Covid-19.