Czym jest hejt? Jak radzić sobie z przemocą w sieci? Czy w sieci tak jak i w życiu obowiązują przepisy? To kilka pytań na które odpowiedzi, podczas lekcji online szukali uczniowie klasy VI z SP Wrzosowo wspólnie z sierż. Natalią Rapą z kamieńskiej komendy.

Sierż. Natalia Rapa przeprowadziła lekcję online z uczniami klasy VI Szkoły Podstawowej we Wrzosowie. Tematem spotkania była cyberprzemoc i hejt. Policjantka omówiła uczniom na czym polega odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne. Przypomniała przy tym, że przepisy prawa obowiązują zarówno w życiu realnym jak i w sieci.

Uczniowie chętnie brali czynny udział w lekcji i podawali przykłady hejtu i cyberprzemocy oraz sposoby radzenia sobie z tymi zjawiskami. Całe spotkanie podsumowane zostało tym, że w życiu… zarówno tym rzeczywistym jak i w sieci należy traktować innych tak jakbyśmy sami chcieli być traktowani.

st.post. Katarzyna Jasion