Magdalena Kartosz i Marcin Bednarczyk to dwie osoby, które złożył swój akces i przeszły do następnej rundy naboru na stanowisko kierownika Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach. Wszystko przez fakt, że dotychczasowa kierownik zmieniła zakład pracy na woliński ZGKiM.

Nowy kierownik będzie miał za zadanie sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem schroniska, zapewnienie prawidłowej opieki nad zwierzętami przebywającymi w schronisku, współpracę z przedstawicielami okolicznych gmin w ramach zawartych porozumień czy współpracę z towarzystwami i stowarzyszeniami w zakresie opieki nad bezdomnymi psami.